Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Domažlice

Provozujeme státní střední školu zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie či informační …

Gymnázium Stříbro

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie se zaměřením na podnikání a služby cestovního ruchu. Nabídka kulturních a sportovních …

Soukromá střední odborná škola a Gymnázium Bean, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru obchodní akademie pro 700 žáků se zaměřením cestovní ruch, právo a sociální služby a propagační grafika s možností dálkového studia a nástavbového oboru …

Obchodní akademie Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13

Státní střední škola nabízí denní výuku čtyřletých studijních oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum. Příprava pro další studium na VŠ. Zaměření na ekonomickou praxi, asistentské a sekretářské práce, informační technologie a cestovní …


Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Provozujeme střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie a ekonomické …

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Provozujeme střední odbornou školu pro 490 studentů. Zajišťujeme výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a ekonomického lycea. Disponujeme kvalifikovaným personálem a speciálními učebnami, které pomáhají rozvíjet samostatné myšlení, schopnost pohotového rozhodování a pracovat s …

Masarykova obchodní akademie Rakovník, Pražská

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie. Pořádáme sportovní soutěže nebo olympiády. Spolupracujeme se zahraničními školami. Účastníme se projektu EU peníze …

Obchodní akademie Beroun

Provozujeme střední odbornou školu se zaměřením na výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a ekonomického lycea. Zajišťujeme možnost získání státní zkoušky ze psaní na klávesnici. K dispozici je tělocvična, jídelna, domov mládeže a specializované …

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku pětiletého dálkového a čtyřletého oboru obchodní akademie. Studium se zaměřením na cestovní ruch, právo a finančnictví, aplikace počítačů a manager …

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého a pětiletého oboru obchodní akademie. Možnost nástavbového studia v oboru podnikání, denní i dálkové formě. Po celou dobu své existence se škola snaží dostát hlavnímu záměru – přistupovat k jednotlivým žákům …

Obchodní akademie Žatec

Státní střední odborná škola zajišťující čtyřleté studium ukončené maturitou v oborech ekonomické lyceum a obchodní akademie. Zaměřujeme se na ekonomiku a podnikání, v případě ekonomického lycea pak na odborné, humanitní či přírodovědné …

Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru obchodní akademie se zaměřením zahraniční obchod a propagační grafika. Naše škola nabízí denní studium, kombinované studium a distanční online …