Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

OSŠPo Kolín s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Škola nabízí obory Ekonomika a podnikání, Reprodukční grafik pro média, Užitá fotografie a média, ICT - aplikace osobních počítačů, Požární ochrana a Obalová technika - počítačová grafika. Ve škole je rodinná atmosféra, děti studují ve tvůrčím prostředí, využíváme finanční prostředky …
321 740 011

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk

Provoz střední školy zajišťující výuku čtyřletých oborů gastronomie, obchodník a dvouletého nástavbového oboru …

Střední škola ekonomiky a podnikání Vyškov, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku maturitního oboru Ekonomika a podnikání a Podnikání s možností večerního i pětiletého dálkového …

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Provoz střední odborné školy zajišťující výuku čtyřletého oboru ekonomika a podnikání. Zúčastňujeme se zahraničních projektů. K dispozici jsou učebny vybavené dataprojektory, učebna účetnictví a dvě počítačové učebny, dále pak informační centrum s knihovnou a laboratoř biologie, chemie a …

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola Kroměříž, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku dvouletého nástavbového oboru podnikání s možností tříletého dálkového studia a čtyřletého oboru ekonomika a …


Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodník a …


Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava

Zajišťujeme výuku čtyřletých oborů obchodní zástupce, žurnalistika a mediální komunikace, multimediální a reklamní tvorba, cestovní ruch a průvodcovství, ekonom-účetní, veřejná správa v EU, operátor v polygrafii. Nabízíme denní i dálkové nástavbové studium oboru …