Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední škola zemědělská a zahradnická Olomouc, U Hradiska

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých a tříletých oborů agropodnikání a zahradnictví. Nabízíme dvouletý nástavbový obor podnikání s možností denního i dálkového studia. Disponujeme odbornými učebnami chemie, fyziky, biologie a výpočetní …


Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů agropodnikání, ekonomické lyceum a obchodní akademie. Student po dosažení tohoto vzdělání zvládá odbornou terminologii, navrhuje vhodné technologické postupy pro pěstování určité plodiny a …

Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem

Provozujeme státní střední odbornou školu s jídelnou zajišťující výuku čtyřletých oborů Management služeb a cestovního ruchu, Ekologie, životní prostředí a zemědělská výroba či Aplikovaná informatika ve službách i nástavbových oborů Podnikání ve službách či Dopravní …

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

Provozujeme střední odbornou školu s kapacitou 320 žáků. Nabízíme denní a dálkové studium veterinární prevence. Poskytujeme vzdělávací …

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

Provozujeme střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů agropodnikání, ekologie a životní prostředí, ekonomika a …

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů agropodnikání, veterinářství, zdravotnický asistent a tříletého nástavbového oboru podnikání. Nástavbový obor je organizován jako studium při zaměstnání. Studentům je zajištěno vzdělání a …

Střední škola zahradnická Kopidlno

Státní střední odborná škola s kapacitou 394 studentů zajišťující výuku čtyřletého oboru zahradnictví a rybářství či tříletého oboru zahradník, zahradnictví či zahradnické práce. Účastníme se soutěží a výstav. Pořádáme lyžařské i sportovní kurzy, semináře, přednášky a …

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

Provoz střední školy zajišťující výuku čtyřletých oborů agropodnikání, zahradnictví, přírodovědné lyceum a …

Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku tříletého a čtyřletého oboru zahradník a nabízí rekvalifikační kurz v oboru zahradník a aranžování. Škola pořádá kurzy greenkeeper, florista, vazačské práce a …


Střední zemědělská škola Písek, Čelakovského

Státní střední zemědělská škola zajišťující výuku čtyřletého oboru agropodnikání a čtyřletého oboru ekologie a životní …

Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů s maturitou agropodnikání a akologie a životní prostředí. Nabízíme klasickou zemědělskou výuku obohacenou o předměty jako jsou agroturistika, chov koní či chmelařství a …