Firmy


Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky

 – Naplánovat trasu
Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů opravář zemědělských strojů a strojní mechanika a dvouletého nástavbového oboru podnikání. Zajišťujeme také jídelní stravování pro …
465 631 106

Střední zemědělská škola Písek, Čelakovského

Státní střední zemědělská škola zajišťující výuku čtyřletého oboru agropodnikání a čtyřletého oboru ekologie a životní …

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Benešov

Provoz střední školy zajišťující výuku čtyřletých oborů agropodnikání, zahradnictví, přírodovědné lyceum a …

Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o.

Provozujeme střední odbornou školu s kapacitou 320 žáků. Nabízíme denní a dálkové studium veterinární prevence. Poskytujeme vzdělávací …

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů agropodnikání, ekonomické lyceum a obchodní akademie. Student po dosažení tohoto vzdělání zvládá odbornou terminologii, navrhuje vhodné technologické postupy pro pěstování určité plodiny a …

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů agropodnikání, veterinářství, zdravotnický asistent a tříletého nástavbového oboru podnikání. Nástavbový obor je organizován jako studium při zaměstnání. Studentům je zajištěno vzdělání a …

Střední škola zemědělská a ekologická v Žatci

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů s maturitou agropodnikání a akologie a životní prostředí. Nabízíme klasickou zemědělskou výuku obohacenou o předměty jako jsou agroturistika, chov koní či chmelařství a …