Firmy


Střední zdravotnická škola, Písek

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Možnost dálkového studia. Pro studenty jsou připravené sportovní aktivity v atletice, přespolním běhu či …

Střední zdravotnická škola, Jindřichův Hradec

Jsme státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent a sociální činnost. Zaměřujeme se na výchovu zdravotních sester pro státní i soukromá zdravotnická zařízení, pro ústavy sociální péče a domácí ošetřovatelskou …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně

Střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce, design interiéru, stavebnictví a vnitřní prostředí budov. K dispozici je pět učeben výpočetní techniky, laboratoře a další odborné učebny a dílny, sportovní hala i …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů provoz a ekonomika dopravy, ekonomika a podnikání a informační technologie. Zaměřujeme se na odborné exkurze, praxe, kurzy, soutěže, sportovní aktivity a olympiády, výstavy, společenské akce, kulturní a vzdělávací …

Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie, ekonomické lyceum a nástavbového oboru podnikání. Zajišťujeme výuku anglického, francouzského, německého a španělského …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek

Státní škola s výukou učebních a maturitních oborů se zaměřením na služební, stavební, truhlářské obory a obory pro opravy a diagnostiku automobilů. Možnost studovat také nástavbové studium a odborné kurzy, absolvovat autoškolu a další vzdělávání. K dispozici je ubytování a …

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů stavebnictví se zaměřením pozemní stavby, architektonická tvorba, dopravní stavby, vodohospodářské stavby a stavební obnova a oborů geodézie a katastr …

Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletého oboru gastronomie, hotelnictví a turismus. Vydáváme školní časopis. Studentům nabízíme řadu sportovních i zájmových aktivit. Organizujeme a účastníme se mnoha sportovních turnajů. Pro studenty zajišťujeme exkurze, výstavy a divadelní …