Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů sociální činnost, zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Možnost večerního studia. Žáci se mohou zapojit do mnoha zájmových kroužků a mají možnost účastnit se během studia studijních a poznávacích …

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů užitá malba, fotografie a média, obchodní podnikání a propagace, modelářství a návrhářství oděvů, scénická a výstavní tvorba, grafický a průmyslový design. Pořádáme lyžařské, vodácké a sportovně turistické kurzy. Nabízíme sportovní …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých studijních oborů obchodní akademie, sportovní a rekondiční masér a sociální činnost. Pořádání kurzů lezení po …

Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o.

Provozujeme soukromou střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů chemik operátor, kosmetické služby a nástavbového oboru podnikání s možností dálkového …

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Zahradnická škola zajišťuje výuku ve tříletých a čtyřletých oborech vzdělání Zahradník, Zahradnictví, Ekologie a životní prostředí. Pro absolventy oboru Zahradník nabízíme také dvouletých nástavbový obor Zahradnictví. Poskytujeme veřejnosti širokou nabídku vzdělávacích a jiných zahradnických …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů stavebnictví, agropodnikání a strojírenství a dvouletých nástavbových oborů podnikání a stavební provoz. Pořádáme sportovní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Možnost stravování ve školní …

Střední pedagogická škola, Boskovice

Provozujeme státní střední pedagogickou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika a sociální činnost. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné …

SOŠ Znojmo, příspěvková organizace

Státní střední odborná škola poskytuje vzdělání ve čtyřletém oboru agropodnikání i přírodovědné lyceum a dvouletém denním oboru Podnikání či tříletém dálkovém oboru Podnikání. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Škola se účastní …

Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium nabízí všeobecné vzdělání. Střední pedagogická škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika, výchovná a humanitární …

Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace

Škola připravuje studenty v těchto studijních oborech: aplikovaná chemie (zaměření analytická chemie, farmaceutické substance a ochrana životního prostředí), analýza potravin a přírodovědné lyceum. Organizujeme aktivity související s cestováním, poznáváním, kulturou, sportem, zahraničím …

Střední odborná škola Fortika

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru hotelnictví. Nabízíme možnost získaní praxe. Poskytujeme různé vzdělávací kurzy či pravidelné zahraniční cesty do Rakouska a …

Gymnázium a Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo

Střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, ekonomického lycea a informačních technologií. Provozujeme jazykovou školu s nabídkou německého a anglického …

Střední odborná škola Podyjí, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých denních i pětiletých dálkových oborů stavebnictví, pozemní stavitelství, informační technologie, veřejnosprávní činnost a správce informačních systémů. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …