FirmyVyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

Státní střední pedagogická škola pro sluchově postižené zajišťující výuku pětiletých oborů předškolní a mimoškolní pedagogika a reprodukční grafik pro média a nástavbového oboru dřevařská a nábytkářská výroba a oboru …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín

Provozujeme státní střední průmyslovou školu pro 700 studentů. Zajišťujeme výuku ve čtyřletých oborech Informační technologie, Elektrotechnika, a …

Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů geodézie ve stavebnictví, stavebnictví se zaměřením na pozemní stavitelství, technická zařízení budov a technické lyceum se zaměření na …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů dopravní prostředky, strojírenství, technické lyceum, autotronik, gastronomie, obchodník a nástavbových obchodů podnikání a provozní …

Střední škola potravinářská, Smiřice

Státní střední škola zajišťuje dvouleté a dálkové tříleté nástavbové studium oboru …

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

Státní střední škola nabízí výuku maturitních oborů modelářství a návrhářství oděvů a oděvnictví. Student dle zvoleného oboru nalezne uplatnění ve výrobních podnicích v technicko-ekonomických funkcích nebo v modních a grafických studiích a ateliérech. Možnost využití školní jídelny a …

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem

Střední škola informatiky a služeb nabízí maturitní a učební studijní obory s cílem zajímavého uplatnění v České republice i zahraničí. Škola poskytuje svým studentům výborné technické a studijní zázemí, možnost stravování a ubytování na domově mládeže i velké množství sportovních …

Integrovaná střední škola, Nová Paka

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku tříletých nástavbových a čtyřletých oborů elektrotechnika, provozní technika a mechanik elektronik. Pořádáme vodácké kurzy, exkurze, výstavy, soutěže a další akce. Studentům je k dispozici školní …

Střední škola Sion High School, Hradec Králové

Nabízíme denní i dálkové čtyřleté studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické …

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů informační technologie, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení se zaměřením na nástrojařské technologie, mechanik elektrotechnik, informační služby, průmyslová ekologie a dvouletých nástavbových oborů technika a …

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů kamenosochařská tvorba, užitá malba, restaurování a konzervování kamene, těžba a zpracování kamene. Pořádáme studentské sympozium, výstavy a …