Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Integrovaná střední škola, Nová Paka

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku tříletých nástavbových a čtyřletých oborů elektrotechnika, provozní technika a mechanik elektronik. Pořádáme vodácké kurzy, exkurze, výstavy, soutěže a další akce. Studentům je k dispozici školní …

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů informační technologie, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení se zaměřením na nástrojařské technologie, mechanik elektrotechnik, informační služby, průmyslová ekologie a dvouletých nástavbových oborů technika a …

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů kamenosochařská tvorba, užitá malba, restaurování a konzervování kamene, těžba a zpracování kamene. Pořádáme studentské sympozium, výstavy a …

Střední škola potravinářská, Smiřice

Státní střední škola zajišťuje dvouleté a dálkové tříleté nástavbové studium oboru …

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent, zdravotnické lyceum, laboratorní asistent a asistent zubního technika. Nabízíme kurzy pro veřejnost. K dispozici je …

Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku tříletého učebního oboru lesní mechanizátor a čtyřletých studijních oborů lesnictví, mechanizace a služby a ekologie a životní prostředí. Je zde také možnost dálkového studia. Nabízíme také jídelní …

Střední průmyslová škola, Hronov

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika a strojírenství. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů technické lyceum a silniční doprava. Zaměřujeme se také na kurzy pro získání řidičského oprávnění skupiny C+E a školení se závěrečným hodnocením v oblasti psychologické přípravy …

Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice

Střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru sociální činnost. Organizujeme adaptační, lyžařský, vodácký, plavecký a cyklo-turistický kurz. V rámci výuky navštěvujeme divadelní představení, pořádáme literární besedy, zájezdy do Velké Británie a studentské …

Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec

Státní střední škola nabízí výuku maturitních oborů modelářství a návrhářství oděvů a oděvnictví. Student dle zvoleného oboru nalezne uplatnění ve výrobních podnicích v technicko-ekonomických funkcích nebo v modních a grafických studiích a ateliérech. Možnost využití školní jídelny a …

Střední odborná škola sociální - Evangelická akademie

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru sociální pečovatelství a sociální vychovatelství. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …