Firmy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov

Státní střední odborná škola s jídelnou zajišťující výuku čtyřletého oboru výtvarné zpracování skla a světelných objektů či užitá …

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Liberec, Šamánkova

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost. Vyučujeme anglický, německý, italský a francouzský jazyk. Vydáváme školní časopis. Organizujeme dny otevřených dveří nebo nabízíme státnice z psaní na …

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní Liberec, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku tříletého oboru krejčí. Součástí studia je zaměření na výtvarnou přípravu, figurální kresbu, navrhování oděvů či písmo. Škola pořádá exkurze do galerií a muzeí v Itálii, Francii, Německu i u …

Střední škola právní - Právní akademie, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru právní činnost se zaměřením na mezinárodní vztahy, právně ekonomickým, právně sociálním či cestovní ruch. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů strojní mechanik, mechanik elektronik, obchodník, obchodnice a dvouletých nástavbových oborů podnikání, provozní technika i společné stravování. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední průmyslová škola stavební, Liberec

Provozujeme státní střední průmyslovou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů geodézie a stavebnictví. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci výuky. Organizujeme zájmové …

Střední škola, Lomnice nad Popelkou

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů podnikání, cestovní ruch, gastronomie a tříletý nástavbový obor podnikání. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci …

Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Státní střední škola zajišťuje výuku oborů: právo a veřejná správa, výpočetní technika, gymnázium všeobecné čtyřleté, gymnázium všeobecné osmileté, gymnázium sportovní čtyřleté. Škola nabízí možnost ubytování žáků na vlastním domově …

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec

Státní střední škola zajišťující výuku čtyřletých i tříletých oborů autotronik, ekonomika a podnikání, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, mechanik seřizovač, technická zařízení budov a provoz a ekonomika …

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů tvarování a rytectví raznic, pasířství, povrchové zušlechťování, uměleckoprůmyslové zpracování kovů a grafický …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů design skla, aplikovaná chemie a produktový …

Střední škola a Mateřská škola, Liberec

Provoz střední školy nabízející výuku čtyřletých oborů mechanik elektronik a dopravní prostředky či nástavbového studia oborů autotronik a mechanik elektrotechnik s možností dálkového studia. K dispozici je školní jídelna. Vydáváme školní …

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec

Střední pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru předškolní a mimoškolní …