Firmy
Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletého a tříletého nástavbového oboru Provozní technika a čtyřletých oborů Dopravní prostředky, Elektrotechnika, Autotronik a provoz a Ekonomika dopravy. Součástí zařízení je také sportovní zařízení, autoškola, aj. Nabídka stravování pro …

Střední škola uměleckých řemesel, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů modelářství a návrhářství oděvů, grafický design, multimediální tvorba a propagační …

Střední škola elektrotechnická Ostrava

Poskytujeme vzdělání ve dvouletých nástavbových a čtyřletých oborech podnikání, elektrotechnika, management strojírenství, mechanik silnoproudých zařízení a mechanik elektronik. Žáci získají zkušeností při exkurzích i na praxích u soukromých …

Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, obecně prospěšná společnost

Střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů sportovní a rekondiční masér, hotelový animátor, sport a výživa, hotelnictví, sociální péče - pečovatelská činnost, řízení a provoz sportovních zařízení, provoz pošt a peněžní služby a …

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace

Škola nabízí zájemcům o studium úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou v následujících oborech - obchodní akademie, dopravní prostředky, strojírenství, informační …

Střední odborná škola, Frýdek-Místek

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů agropodnikání, mechanizace a služby a nástavbové studium provozní …

Střední škola Havířov - Šumbark

Provozujeme státní střední školu zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, mechanik elektronik, mechanik strojů a zařízení či nástavbových oborů provozní elektrotechnika a elektrikář - …

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava

Střední odborná škola zajišťuje výuku s maturitou v oborech hotelnictví a cestovní ruch. Provádíme teoretické i praktické vyučování. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme individuální vzdělávací plán. Studenti se účasní exkurzí, výstav, veletrhů, kulturních a společenských …

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek

Státní odborné učiliště zajišťuje výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, nábytkářská a dřevařská výroba a stavebnictví. Nabídka nástavbového studia oborů nábytkářská a dřevařská výroba, provozní elektrotechnika a stavební …

Střední škola Bohumín

Zajišťujeme výuku čtyřletých oborů provoz a ekonomika, dopravy a sociální činnost. Dále tříletých oborů - kuchař/číšník, kadeřník, strojní mechanik, obráběč kovů, mechanik, opravář motorových vozidel a elektrikář. Nabízíme rovněž dvouletý učební obor provozní služby a nástavbové studium …