Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední průmyslová škola Chrudim

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých nástavbových a čtyřletých oborů provozní technika, provozní elektrotechnika, strojírenství, mechatronika a mechanik strojů a zařízení. K dispozici je tělocvična pro mimoškolní …

Střední škola potravinářství a služeb Pardubice

Střední průmyslová škola zajišťující výuku tříletých, čtyřletých a pětiletých oborů. Nabízíme vzdělání v samostatném oboru technologie potravin, ve spojení s managementem, mlynářstvím a výrobou krmiv, zpracováním mouky. Máme vlastní prodejnu potravin přístupnou …

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl

Jsme státní střední pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů pedagogické lyceum a předškolní a mimoškolní pedagogika. Zaměřujeme se na pedagogickou praxi, plavecké, turistické a lyžařské kurzy, exkurze, humanitní i jazykové předměty, psychologické disciplíny a …

Střední škola cestovního ruchu a grafického designu, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů cestovní ruch a management cestovního ruchu s možností dálkového studia a grafický design. Účastníme se projektů EU. Organizujeme lyžařské kurzy, výlety do zahraničí, semináře, besídky, maturitní plesy, stáže nebo tématické …

Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim

Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletého denního studia oborů ekologie a životní prostředí, rostlinolékařství, agropodnikání, ekonomika a podnikání. Dále nabízí pětileté dálkové studium oboru …

Střední zdravotnická škola Svitavy

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletého a pětiletého oboru zdravotnický asistent. Poskytujeme možnost večerního …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a cestovní ruch a gastronomické služby a nástavbového oboru …

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

Provozujeme státní střední průmyslovou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, informační technologie a mechanik elektrotechnik a dvouleté nástavbové studium oboru provozní elektrotechnika. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich …

Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru obchodní akademie, cestovní ruch a veřejnosprávní činnost. Nabízíme barmanský, zdravotnický, carvingový, adaptační kurz a vyřezávání ovoce. Organizujeme exkurze, výlety, výměnné pobyty, návštěvy divadel a kin. K dispozici je …

Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku 4letých maturitních oborů. Hotelnictví a Cestovní ruch. Pedagogické lyceum se sportovním zaměřením a pedagogické lyceum s humanitním …

Střední odborné učiliště Svitavy

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku čtyřletých oborů mechanik seřizovač, mechatronik a mechanik strojů a zařízení. Mechanik seřizovač je se zaměřením na programování a obsluhu CNC technologických …

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů sociální činnost, hotelnictví a turismus a bezpečnostně právní činnost či tříletých oborů kuchař-číšník, zedník, klempíř, pokrývač, montér suchých staveb, zednické práce, kominík a stravovací služby. K dispozici je školní …

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent, pečovatelská činnost a sociálněsprávní …