Firmy


Střední odborná škola LIVA s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující formou dálkového studia výuku maturitních oborů Veřejnosprávní činnost a Ekonomika a podnikání (se zaměřením na účetnictví) a dálkového nástavbového studia oborů Podnikání, Provozní technika a Provozní elektrotechnika pro …

Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s r.o.

Střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika a technické lyceum. Kapacita školy je 240 …

Severočeská střední škola, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťuje výuku tříletého učebního oboru kadeřník, čtyřletých oborů předškolní a mimoškolní pedagogika, kosmetické služby, nástavbové studium oborů logistické a finanční služby, podnikání, vlasová kosmetika. Možnost dálkového …

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů veřejnosprávní činnost, strojírenství, technické lyceum, ekonomické lyceum, mechanik strojů a zařízení a obchodní …

Střední škola technická, Most

Státní střední škola poskytující vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním listem formou denního a dálkového …

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů hotelnictví a turismus, číšník, kuchař, servírka, management obchodu a služeb a nástavbových oborů podnikání, obchodník, gastronomie a oděvnictví. Vydáváme vlastní školní časopis SOUDEK. Vedeme cukrářský …

Střední odborná škola podnikatelská, Most, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů cestovní ruch, řízení firem, sportovní management, internetový marketing, multimediální …

Střední odborná škola InterDACT, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola. Studijní obor připravuje žáky pro práci v sociálních službách, pro vykonávání sociálního šetření, řešení sociálně–právních problémů v zařízeních. Jedná se o zajímavý obor, který umožňuje budoucí uplatnění v širokém spektru státních a sociálních …

Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Státní střední škola zajišťující výuku oborů s maturitou ekonomika a podnikání, gastronomie a cestovní ruch či nástavbového oboru podnikání (dálková i denní …

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých nástavbových a čtyřletých oborů podnikání, provozní technika, obchodník, mechanik seřizovač, mechanik strojů a zařízení, autotronik, agropodnikání, hotelnictví, veřejnoprávní činnost, provoz a ekonomika dopravy, logistické a finanční …

Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů dopravní prostředky, informační technologie a výpočetní techniky ve …

Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk

Provozujeme státní střední zdravotnickou školu, jenž zajišťuje výuku čtyřletého a pětiletého oboru zdravotnický asistent. Nabízíme možnost dálkového …