Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Hotelová škola - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů Hotelnictví a dvouletého nástavbového oboru Podnikání. Dále poskytujeme vzdělání ve tříletých oborech Kuchař - číšník, Cukrář/cukrářka a Pekař/pekařka s výučním …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent a zdravotnické …

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, obchodník a mechanik seřizovač i nástavbových oborů podnikání a provozní …

Střední škola stavební Jihlava

Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů se stavebním zaměřením a oboru technické lyceum. Realizujeme řadu projektů v součinnosti s jinými školami. Pořádáme soutěže, výlety či exkurze pro studenty. Studenti mohou využít geodetický kurz i …

Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Nabízíme možnost večerního …

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Jsme státní střední škola zajišťující výuku tříletých oborů mechanik opravář motorových vozidel, zemědělec - farmář, opravář zemědělských strojů, ošetřovatel, strojní mechanik se zaměřením na zámečnictví. K dispozici je celkem 14 učeben. Nabízíme možnost nástavbového …

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Soukromá střední škola obchodní a služeb zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum, kosmetické služby, podnikání a učebních oborů rekondiční a sportovní masér, aranžér, prodavač, kuchař - číšník, kadeřník. Nabízíme dálkové studium a profesní …

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Státní střední škola s nabídkou studijní oborů. Učební obory: elektrikář, kadeřník, krejčí, automechanik, nástrojař, obráběč kovů, opravář zemědělských strojů a další. Maturitní obory: informační technologie, mechanik elektrotechnik, strojírenství, oděvní technik a jiné. Možnost nástavbového …

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů agropodnikání, chovatelství, přírodovědné lyceum, rostlinolékařství. Možnost dálkového studia. Jsme zapojeni do stipendijního programu kraje Vysočina. Vydáváme školní časopis. Pořádáme projektové a sportovní soutěže pro …

Střední průmyslová škola Třebíč

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství, mechanik elektrotechnik, elektronické počítačové systémy, elektronické řídící systémy, energetika. Škola má vlastní senát …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů ekologie a životního prostředí a …

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Nabízíme střední odbornou školu nabízející výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, skla a světelných objektů, konzervátorství a restaurátorství, práce kamenosochařské, keramické, malba skla, broušení a rytí, hutní …

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů strojírenství, elektrotechnika, technická zařízení budov, ekonomika a podnikání, technické lyceum s rozšířenou výukou ICT a výuku tříletého nástavbového oboru podnikání s možností dálkového studia. Studentům je k dispozici školní …