Firmy

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Nabízíme střední odbornou školu nabízející výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, skla a světelných objektů, konzervátorství a restaurátorství, práce kamenosochařské, keramické, malba skla, broušení a rytí, hutní …

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku tříletých oborů tesař, truhlář, železničář, instalatér, zedník či lesní mechanizátor a čtyřletých oborů ekonomika a podnikání, logistika v dopravě a železniční provoz. Dále zajišťuje denní dvouletou výuku podnikání nebo tříletou …

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Soukromá střední škola obchodní a služeb zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum, kosmetické služby, podnikání a učebních oborů rekondiční a sportovní masér, aranžér, prodavač, kuchař - číšník, kadeřník. Nabízíme dálkové studium a profesní …

Střední zdravotnická škola Žďár nad Sázavou

Státní střední zdravotnická škola zajišťuje výuku čtyřletého oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Nabízíme možnost večerního …

1. KŠPA soukromá střední odborná škola pro podnikavé

Nabízíme denní i dálkové maturitní studium oborů ekonomika a podnikání, informační technologie, veřejnosprávní činnost a reklamní …

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů agropodnikání, chovatelství, přírodovědné lyceum, rostlinolékařství. Možnost dálkového studia. Jsme zapojeni do stipendijního programu kraje Vysočina. Vydáváme školní časopis. Pořádáme projektové a sportovní soutěže pro …

Hotelová škola - Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů Hotelnictví a dvouletého nástavbového oboru Podnikání. Dále poskytujeme vzdělání ve tříletých oborech Kuchař - číšník, Cukrář/cukrářka a Pekař/pekařka s výučním …

Střední odborná škola managementu a práva, Čajkovského

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletýh oborů pedagogika volného času, veřejnoprávní činnost, sociální péče, management a podnikání. Studium sestává ze čtyřletého denního studia zakončeného …

Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava

Provozujeme státní střední odbornou školu pro 400 studentů. Nabízíme výuku čtyřletých oborů management a podnikání v umění a reklamě, design oděvů, design interiérů a bytových doplňků, výstavnictví a prostorová tvorba, malba a ilustrace i reklamní tvorba. Zajištění stravování pro …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zdravotnický asistent a zdravotnické …

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru veřejnosprávní činnost s možností dálkového studia a dvouletého nástavbového oboru podnikání. Nabídka jazykových a počítačových kurzů pro veřejnost, programu čeština pro cizince a pracovník v sociálních …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů ekologie a životního prostředí a …

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice

Střední škola zajišťující výuku čtyřletých oborů mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, obchodník a mechanik seřizovač i nástavbových oborů podnikání a provozní …