Firmy

Střední průmyslová škola Otrokovice

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů management hotelových a turistických služeb, dopravní prostředky a systémy či aplikovaní chemie a dvouletých nástavbových oborů provozní chemie, provozní technika a provozní …

Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž

Střední průmyslová škola poskytuje vzdělání v oblasti potravinářství. Zajišťujeme výuku dvou čtyřletých oborů - analýza potravin a technologie potravin. Součástí praktické výuky jsou odborné praxe. Pravidělně pořádáme tradiční školní výukové přehlídky …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru Elektronické počítačové systémy a Počítačové systémy a aplikovaná …

SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů elektronické zpracování informací, elektronické počítačové systémy a mechanik elektronik. Pro studenty je zajištěna praxe v …

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů bezpečnostní služby a bezpečnostně právní služby nabízí uplatnění u bezpečnostních služeb, ve státní správě a samosprávě. Studium je zakončeno maturitní …

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Státní střední integrovaná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů mechanik strojů a zařízení, mechanik elektrotechnik, chemik operátor, gastronomie a nástavbového oboru provozní podnikání. K dispozici je …

Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola s kapacitou 410 žáků zajišťující výuku čtyřletých oborů management a turismus, cestovní ruch, hotelnictví, masér sportovní a rekondiční a informační technologie s možností distančního pětiletého …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku čtyřletých oborů uměleckořemeslné zpracování dřeva a nábytkářská a dřevařská výroba a dvouletého nástavbového oboru nábytkářská a dřevařská …

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

Církevní střední škola pedagogická a sociální zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů: předškolní i mimoškolní pedagogika a sociální …

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín - Odborný výcvik – strojírenské obory

Státní střední odborná škola zajišťující provoz úseku praktického vyučování strojírenských …

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod

Státní střední průmyslová škola zajišťující výuku dvouletých nástavbových: podnikání a provozní elektrotechnika a čtyřletých oborů: strojírenství, mechanik …

Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů autotronik, mechanik seřizovač a elektrotechnika. Nabízíme nástavbové studium provozní elektrotechniky a …

Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Soukromá střední hotelová škola zajišťuje výuku čtyřletého maturitního oboru hotelnictví a tříletých nástavbových oborů podnikání a …

Soukromá střední škola, s.r.o.

Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti obchodu, služeb, společného stravování, dále pak bankovnictví a pojišťovnictví. Jsme celkově malá škola, s nižším počtem žáků ve třídách, což vytváří vhodné klima …