Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborné učiliště a Praktická škola Lipová-lázně

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Zajištění výuky práce s papírem, keramikou, tkaní, pletení košíků, výtvarné techniky, ručního a strojového šití, rodinné výchovy a přípravy …

Základní škola a střední škola Credo, o.p.s.

Provozujeme speciální základní školu pro 10 žáků. Zaměřujeme se na vzdělávání mládeže se sníženou úrovní rozumových schopností či s kombinovaným postižením. Žáci se mohou uplatnit v pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích a v …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Praktická střední škola s dvouletou přípravou poskytuje vzdělání ve sféře sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování. Součástí školy je hřiště a zahrada. Možnost …

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Žulová

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru provozní služby se školní jídelnou. Učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí, počítačem s připojením na internet, keramickou dílnou, posilovnou, antukovým hřištěm, minigolfem či dřevěným altánem s posezením a …

SŠ Zábřeh

Provozujeme speciální střední školu pro studenty s mentálním postižením. Nabízíme jednoleté a dvouleté studium, které rozšiřuje teoretické i praktické vzdělání a poskytuje základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Areál školy je …

Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola s kapacitou 20 …

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Státní škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

ZŠ a SŠ Pomněnka, o.p.s.

Střední praktická škola zajišťující jednoletou výuku pro žáky s určitým stupněm mentální retardace v kombinaci s jiným postižením. Škola rodinného typu má kapacitu 48 žáků, ve třídách je vzděláváno 5 až 6 žáků. Vyučování probíhá podle ŠVP (školní vzdělávací …

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku tříletých oborů keramické a zahradnické práce či dvouletých oborů domácí, zahradnické a keramické práce. Škola je určena pro žáky s více vadami. Poskytujeme celodenní stravování, zájmovou činnost a zdravotní …

Střední škola a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc

Speciální střední škola zajišťující výuku oborů jednoletá a dvouletá praktická …

Střední škola, ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov, o.p.s.

Střední škola zabezpečuje výuku oborů praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá pro absolventy základní školy praktické a speciální. Studium není omezeno věkem. Nabízíme možnost rehabilitací v blízkosti školy. Poskytujeme moderní tělocvičnu a počítačovou …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc

Praktická dvouletá škola pro sluchově a zrakově postižené …


Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …