Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Speciální střední škola a základní škola Žamberk

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická …

Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Moravská Třebová

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Provoz soukromé praktické školy zajišťující výuku dvouletého oboru. Příprava žáků na samostatnou existenci ve společnosti a zdokonalení jejich úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení si manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v domácnosti a v …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Státní praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. …

ZŠ a Praktická škola Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská

Praktická škola jednoletá a dvouletá zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Specializujeme se na studenty s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a s diagnózou autismus. Pořádáme také vzdělávací kurzy pro …


Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě

Státní odborné učiliště zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola a tříletých oborů potravinářská výroba, zahradnické či opravárenské práce, dále stravovací a ubytovací …

MŠ, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Vzdělávací programy jsou určeny pro mentálně postižené žáky a neúspěšné žáky základních …


Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Praktická škola jednoletá je střední škola speciálně určená pro vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Škola doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní …

SŠ Zábřeh

Provozujeme speciální střední školu pro studenty s mentálním postižením. Nabízíme jednoleté a dvouleté studium, které rozšiřuje teoretické i praktické vzdělání a poskytuje základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života. Areál školy je …

Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Státní škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Praktická střední škola s dvouletou přípravou poskytuje vzdělání ve sféře sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování. Součástí školy je hřiště a zahrada. Možnost …

ZŠ a SŠ Pomněnka, o.p.s.

Střední praktická škola zajišťující jednoletou výuku pro žáky s určitým stupněm mentální retardace v kombinaci s jiným postižením. Škola rodinného typu má kapacitu 48 žáků, ve třídách je vzděláváno 5 až 6 žáků. Vyučování probíhá podle ŠVP (školní vzdělávací …