Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola s kapacitou 60 …

ZŠ a Odborná škola Horšovský Týn

Státní odborná škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická …


Odborné učiliště, Praktická škola, ZŠ a MŠ Příbram

Provozujeme praktickou školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Umožňujeme získat střední vzdělání žákům se středním mentálním postižením či s lehkým mentálním v kombinaci se zdravotním postižením. Zaměřujeme se na rozvoj vědomostí, dovedností a schopností pro praktický …

ZŠ, MŠ speciální a Praktická škola Jesenice

Státní praktická rodinná škola jednoletá a dvouletá pro 12 studentů pořádá vernisáže, posezení se seniory, rozsvícení vánočního stromku, expedice, divadelní představení. Zaměřujeme se i na charitativní akce, karnevaly, besídky, koncerty, turnaje ve stolním tenise, turistické pobyty, školní …

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Buškovice

Provozujeme speciální střední školu o kapacitě 86 žáků s obory zednické práce, truhlářské a tesařské práce, stavební práce a lesnické práce. K dispozici je truhlářská a rukodělná dílna, zahrada, skleník, počítačová učebna, internet a knihovna. Možnost využití sportovního hřiště, posilovny a …

Základní škola a Praktická škola Beroun

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzděláváme studenty s poruchami řeči, lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Nabídka logopedické péče, arteterapie, muzikoterapii a …

Dětský domov, MŠ, ZŠ a Praktická škola Písek

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Základní škola a střední škola Karlovy Vary

Státní střední škola pro 24 žáků zajišťuje výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Škola pořádá exkurze a naučné ekologické zájezdy, výtvarné soutěže, sportovní aktivity, Halloweenské noci a návštěvy muzeí či …

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Provozujeme soukromou praktickou střední školu zajišťující výuku žáků se speciálními potřebami ve dvouletém a jednoletém studijním oboru. Nabízíme ranní i odpolední školní družinu a školní klub, svozy a rozvozy žáků mikrobusem a autobusem, logopedickou péči, ozdravné pobyty či možnost …

Dětský domov, ZŠ a Střední škola Žatec

Praktická základní škola pro 86 žáků a státní střední praktická škola pro 40 žáků zajišťuje výuku dvouletých a jednoletých studijních oborů praktická …

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Gymnázium pro zrakově postižené a Střední odborná škola pro zrakově postižené, Praha

Provozujeme obchodní školu. Nabízíme dvouleté studium ukončené závěrečnou zkouškou. Studium je zaměřeno na telemarketing. Studium je vhodné pro studenty, kteří se chtějí věnovat práci v administrativě, call centrech či v obsluze telekomunikačních …