Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a SŠ Březejc

Provozujeme střední školu zajišťující výuku oboru tkalcovské práce i jednoletá a dvouletá praktická škola. Možnost příjmu žáků během školního roku, využití počítačů, multimediální techniky a internetu při výuce či širšího slovního …

Odborné učiliště a Praktická škola Černovice

Jsme státní praktická škola, která zajišťuje výuku dvouletého oboru praktická škola. Žákům je k dispozici školní …

ZŠ speciální a Praktická škola Černovice

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola s kapacitou 12 žáků. Nabízíme profesní zaměření na zahradnické práce, dílenské práce (práce s dřevem) či keramické práce. Pořádáme výlety, turistické a poznávací vycházky, lyžařský výcvik i výtvarné …


Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě

Státní odborné učiliště zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola a tříletých oborů potravinářská výroba, zahradnické či opravárenské práce, dále stravovací a ubytovací …

Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Jindřichův Hradec

Zajišťujeme výuku v oborech praktická škola jednoletá i dvouletá a provozní …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Jindřichův Hradec, Jarošovská

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická …

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

Provozujeme státní praktickou školu zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Tyto obory jsou určeny pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku ve zvláštní škole. Umožňujeme žákům doplnit a rozšířit všeobecné vzdělání a získat manuální dovednosti či …

ZŠ a Praktická škola Kutná Hora

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Provoz soukromé praktické školy zajišťující výuku dvouletého oboru. Příprava žáků na samostatnou existenci ve společnosti a zdokonalení jejich úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení si manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v domácnosti a v …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo, Jana Palacha

Dvouletá praktická škola zajišťuje výuku pro 30 studentů. Škola pořádá a účastní se různých akcí, jako jsou turnaje ve florbalu a stolním tenisu a soutěže v člobrdu. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žákům s více …

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Brno, Gellnerova

Státní střední průmyslová škola a střední odborné učiliště pro sluchově postižené zajišťující výuku čtyřletého oboru oděvnictví a informatika v …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Státní praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. …

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Brno

Státní odborné učiliště zajišťující výuku jednoletých a dvouletých oborů obchodní a praktická …