Firmy
Střední škola Duchcov

Provoz státní praktické školy zajišťující výuku dvouletého …

MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Rolnička Soběslav

Církevní praktická škola jednoletá a dvouletá pro žáky s těžším stupněm zdravotního postižení nebo kombinovanými vadami se vzděláním v základní škole speciální. Kapacita je 20 žáků, kteří jsou rozděleny do dvou tříd. Po skončení vyučování mohou žáci navštěvovat centrum denních …

Střední škola, ZŠ a MŠ Jistota, Prostějov, o.p.s.

Střední škola zabezpečuje výuku oborů praktická škola jednoletá a praktická škola dvouletá pro absolventy základní školy praktické a speciální. Studium není omezeno věkem. Nabízíme možnost rehabilitací v blízkosti školy. Poskytujeme moderní tělocvičnu a počítačovou …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku oborů cukrář, krejčí, kuchař, malíř, lakýrník, pekař, zámečník, strojní mechanik a čalouník. Obory na odborném učilišti jsou ukončeny závěrečnou zkouškou. Certifikátem je výuční list. Vzdělávací program je zaměřen na odbornou stránku a odborný …

Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5, Výmolova

Provozujeme střední zdravotnickou školu zajišťující výuku čtyřletého oboru asistent zubního technika. K dispozici je tělocvična, školní hřiště a relaxační kouty. Spolupracujeme s mezinárodním projektem Prague …

Výchovný ústav, střední škola a středisko výchovné péče, Nový Jičín

Speciální školské zařízení pro výchovu a vzdělávání mladistvých chlapců od 15 do 18 let. Pobyt v zařízení je možný jen na základě rozhodnutí soudu o ústavní nebo ochranné výchově. Nabízíme vzdělání v oborech strojní mechanik, stavební práce, dřevařská výroba, malířské a natěračské …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo, Jana Palacha

Dvouletá praktická škola zajišťuje výuku pro 30 studentů. Škola pořádá a účastní se různých akcí, jako jsou turnaje ve florbalu a stolním tenisu a soutěže v člobrdu. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žákům s více …

Střední škola řemesel a Základní škola, Hořice

Provoz státní praktické školy zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Zajišťování výuky jednoletého a dvouletého oboru praktické školy. Jednoletá škola je určena žákům s těžším zdravotním postižením, zejména mentálním. Zaměření na přípravu výkonu jednoduchých činností. Dvouletá škola je určena žákům s lehčím stupněm zdravotního postižení a žákům se souběhem …

Střední škola Karviná, Vydmuchov

Provozujeme střední praktickou školu dvouletou pro 24 žáků s obory příprava pokrmů, drobná údržba či kultura bydlení. Pořádáme taneční kurzy, výlety, adaptační kurzy a další akce pro děti i …