Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Základní škola a Praktická škola Beroun

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzděláváme studenty s poruchami řeči, lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Nabídka logopedické péče, arteterapie, muzikoterapii a …

Dětský domov, ZŠ a Střední škola Žatec

Praktická základní škola pro 86 žáků a státní střední praktická škola pro 40 žáků zajišťuje výuku dvouletých a jednoletých studijních oborů praktická …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Boskovice, Štefánikova

Provozujeme praktickou školu jednoletou a dvouletou pro 12 žáků. Cílem studia je osvojit si manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností, vést žáky k uplatňování dovedností a rozvíjet vztahy k lidem, prostředí a …

Základní škola a Střední škola, Most

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Základní škola a Střední škola Karla Herforta, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 1, Josefská 4

Praktická škola dvouletá nabízí studium pro dívky a chlapce ze ZŠ a speciálních škol se zdravotními či jinými handicapy. Studenti mohou nastoupit i s časovým odstupem. Ukončení - závěrečnou …

Střední škola, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek

Státní střední škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Nabízíme počítačový kroužek. Pořádáme výstavy a účastníme se sportovních …

ZŠ, MŠ speciální a Praktická škola Jesenice

Státní praktická rodinná škola jednoletá a dvouletá pro 12 studentů pořádá vernisáže, posezení se seniory, rozsvícení vánočního stromku, expedice, divadelní představení. Zaměřujeme se i na charitativní akce, karnevaly, besídky, koncerty, turnaje ve stolním tenise, turistické pobyty, školní …

Odborné učiliště a Praktická škola Nový Jičín

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Vytváříme podmínky pro integraci studentů do společnosti a pro jejich pracovní zařazení. Svým zaměřením podporuje praktická škola další rozvoj žáků s ohledem na jejich možnosti, zájmy a stupeň …

Střední škola, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká

Praktická střední škola s dvouletou přípravou poskytuje vzdělání ve sféře sociálních služeb, zahradnictví a veřejného stravování. Součástí školy je hřiště a zahrada. Možnost …