Firmy
Řazení výsledků: výchozí |





Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc

Praktická dvouletá škola pro sluchově a zrakově postižené …

Odborné učiliště Kanina

Jsme učiliště internátního typu, které pracuje s dětmi s mentálním postižením již od roku 1964. Od té doby prošlo mnoha změnami, ale vždy byli přednostně přijímáni žáci ze zvláštních, dnes praktických škol. Experimentálně jsme i my, za použití IVP, poskytli vzdělání žákům ze speciálních …

Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

Provoz soukromé praktické školy zajišťující výuku dvouletého oboru. Příprava žáků na samostatnou existenci ve společnosti a zdokonalení jejich úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení si manuálních dovedností potřebných k výkonu jednoduchých činností v domácnosti a v …

Střední škola a Základní škola DC 90, s.r.o.

Soukromá střední škola zajišťující výuku tříletých oborů keramické a zahradnické práce či dvouletých oborů domácí, zahradnické a keramické práce. Škola je určena pro žáky s více vadami. Poskytujeme celodenní stravování, zájmovou činnost a zdravotní …

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií - Creative Hill College

Provoz střední školy zaměřené na technologický pokrok v oblasti počítačů, audiovize a nových médií. Upřednostňujeme individuální princip výuky, aktivní účast odborné veřejnosti a smluvní zahraniční …

Odborné učiliště a Praktická škola Brno

Státní odborné učiliště zajišťující výuku dvouletých oborů praktická škola a pekařské práce. K dispozici je …

ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s.

Zajišťování výuky jednoletého a dvouletého oboru praktické školy. Jednoletá škola je určena žákům s těžším zdravotním postižením, zejména mentálním. Zaměření na přípravu výkonu jednoduchých činností. Dvouletá škola je určena žákům s lehčím stupněm zdravotního postižení a žákům se souběhem …

Základní škola a Praktická škola Beroun

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Vzděláváme studenty s poruchami řeči, lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem. Nabídka logopedické péče, arteterapie, muzikoterapii a …

Základní škola a Střední škola, Most

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …