Firmy

ZŠ a Praktická škola Hustopeče

Zajišťování výuky žáků v programu praktická škola jednoletá s kapacitou 10 žáků. Děti v průběhu roku navštěvují divadelní a filmová představení či knihovnu. Dále se pořádají besedy, výlety a prožitkové …

Speciální mateřská škola, základní škola a praktická škola Pardubice

Státní praktická škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením, případně lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením. …

Odborné učiliště Kanina

Jsme učiliště internátního typu, které pracuje s dětmi s mentálním postižením již od roku 1964. Od té doby prošlo mnoha změnami, ale vždy byli přednostně přijímáni žáci ze zvláštních, dnes praktických škol. Experimentálně jsme i my, za použití IVP, poskytli vzdělání žákům ze speciálních …

Základní škola a Střední škola, Most

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická …

Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola s kapacitou 20 …

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Hostinné, B. Smetany 474

Státní praktická škola zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola. Pořádáme výtvarný, keramický a přírodovědný kroužek či kroužek stolního tenisu. K dispozici je také jídelní stravování pro …

ZŠ a Praktická škola Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská

Praktická škola jednoletá a dvouletá zajišťuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Specializujeme se na studenty s mentálním postižením, s kombinovanými vadami a s diagnózou autismus. Pořádáme také vzdělávací kurzy pro …

Dětský domov, ZŠ a Střední škola Žatec

Praktická základní škola pro 86 žáků a státní střední praktická škola pro 40 žáků zajišťuje výuku dvouletých a jednoletých studijních oborů praktická …

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií - Creative Hill College

Provoz střední školy zaměřené na technologický pokrok v oblasti počítačů, audiovize a nových médií. Upřednostňujeme individuální princip výuky, aktivní účast odborné veřejnosti a smluvní zahraniční …