Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZŠ a Praktická škola Hustopeče

Zajišťování výuky žáků v programu praktická škola jednoletá s kapacitou 10 žáků. Děti v průběhu roku navštěvují divadelní a filmová představení či knihovnu. Dále se pořádají besedy, výlety a prožitkové …

MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis Brno

Státní speciální střední škola zajišťující výuku jednoletého oboru praktická škola. Škola je určena pro absolventy základní speciální školy. Činnost je zaměřena především na nácvik samostatnosti a zručnosti při zvládání běžných domácích prací. Pořádáme soutěže a dětské …

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě

Státní odborné učiliště zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola a tříletých oborů potravinářská výroba, zahradnické či opravárenské práce, dále stravovací a ubytovací …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Znojmo, Jana Palacha

Dvouletá praktická škola zajišťuje výuku pro 30 studentů. Škola pořádá a účastní se různých akcí, jako jsou turnaje ve florbalu a stolním tenisu a soutěže v člobrdu. Poskytujeme vzdělání žákům s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením a žákům s více …

MŠ, ZŠ a Praktická škola Boskovice, Štefánikova

Provozujeme praktickou školu jednoletou a dvouletou pro 12 žáků. Cílem studia je osvojit si manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností, vést žáky k uplatňování dovedností a rozvíjet vztahy k lidem, prostředí a …

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené Brno

Státní odborné učiliště zajišťující výuku jednoletých a dvouletých oborů obchodní a praktická …

Praktická škola Vřesovice

Střední praktická škola pro 10 žáků s mentálním postižením, autismem či jinými vadami, zajišťující výuku jednoletého oboru praktická škola. Pořádání ozdravných pobytů, výletů, tanečních a divadelních vystoupení, sportovních …

Odborné učiliště a Praktická škola Brno

Státní odborné učiliště zajišťující výuku dvouletých oborů praktická škola a pekařské práce. K dispozici je …

Střední odborné učiliště Kyjov

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku dvouletého oboru praktická škola pro žáky speciálních, pomocných a základních …

Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola, Brno

Škola samostatně zřízená pro vzdělávání žáků s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a pro žáky s poruchou autistického spektra. Provozujeme canisterapii, hiporehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii a …

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1

Provozujeme státní praktickou školu zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Tyto obory jsou určeny pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku ve zvláštní škole. Umožňujeme žákům doplnit a rozšířit všeobecné vzdělání a získat manuální dovednosti či …

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště Brno, Gellnerova

Státní střední průmyslová škola a střední odborné učiliště pro sluchově postižené zajišťující výuku čtyřletého oboru oděvnictví a informatika v …

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská

Poskytujeme dvouleté vzdělání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměřujeme se na výuku přípravy pokrmů, ruční práce, drobnou údržbu a základní dovednosti z …