Firmy


Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní Brno

Provozujeme církevní střední a vyšší odbornou školu. Zajišťujeme výuku oboru sociálně právní činnost, ošetřovatelství a zdravotnický …

Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, zdravotnický asistent, ekonomické …

GSS Mikulov

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium. Vyučujeme volitelné předměty jako konverzaci v anglickém a německém jazyce, seminář z matematiky, fyziky, biologie, chemie. Kroužky u nás jsou sportovní hry, posilování, sborový zpěv či …

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, p. o.

Státní vyšší odborná škola zajišťující denní či dálkovou výuku tříletých oborů informační služby a knihovnictví, sociální práce, ekonomicko-právní činnost a zahraniční obchod. Škola se účastní projektů EU peníze středním školám, Leonardo da Vinci, Do světa a …

Střední odborná škola EDUCAnet Brno, o.p.s.

Provozujeme střední odbornou školu. Poskytujeme čtyřleté studijní obory informační technologie a ekonomické lyceum. K dispozici notebook jako výuková pomůcka, nadstandardní vybavení, sportovní kurzy, outdoorové aktivity, e-learning, projektová i modulová výuka a moderní …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Moravský Krumlov

Střední škola pro 36 žáků nabízí tříletý obor kuchař - číšník a provozní služby. Součástí školního zařízení je také tělocvična, počítačová učebna s dataprojektorem, vlastní posilovna nebo školní knihovna. Pořádáme hudební, jezdecké, taneční nebo tenisové kroužky. Zajišťujeme autoškolu i …

Církevní střední zdravotnická škola, s.r.o.

Církevní střední zdravotnická škola nabízí čtyřleté maturitní obory zdravotnické lyceum a zdravotnický asistent a tříletý učební obor …

Střední škola a ZŠ Tišnov

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku oborů opravář zemědělských strojů a ošetřovatel se zaměřením na zdravotnictví a sociální …

Střední škola cestovního ruchu a gastronomie, s.r.o.

Jsme soukromou střední školou, která nabízí studium v těchto studijních a učebních oborech. 4-leté obory Palubní stevard a Cestovní ruch (maturita), 3-leté obory Barman, Sommelier, Kuchař a Číšník (výuční list), 2-letý obor Gastronomický management …


MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis Brno

Státní speciální střední škola zajišťující výuku jednoletého oboru praktická škola. Škola je určena pro absolventy základní speciální školy. Činnost je zaměřena především na nácvik samostatnosti a zručnosti při zvládání běžných domácích prací. Pořádáme soutěže a dětské …

Soukromá střední odborná škola Břeclav, s.r.o.

Provozujeme soukromou střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů chemik operátor, kosmetické služby a nástavbového oboru podnikání s možností dálkového …