Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Nabízíme maturitní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí a tyto učební obory: nástrojař, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby. Škola disponuje také domovy mládeže SOŠ a SOU Nejdek. Více informací o naší škola zjistíte na našich webových …

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Gymnázium nabízí budoucím žákům všeobecné studijní zaměření, ovšem s některými nadstandardními prvky. Zaměřuje se na posilněnou výuku cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Znalosti německého jazyka mohou studenti posledního ročníku korunovat složením státní zkoušky …

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých studijních a učebních oborů automechanik, instalatér, klempíř, malíř, elektrikář, truhlář, zedník, stavební provoz, elektrotechnika. Vzděláváme žáky v technických studijních oborech denní nebo večerní formy …

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě …

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů výrobce a dekoratér keramiky a sklář - výrobce a zušlechťovatel …

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Provozujeme všeobecné gymnázium s nabídkou osmiletého …

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář, instalatér, montér suchých staveb, zedník, obráběč kovů, tesař, strojní mechanik. Nabízíme i dvouleté denní a tříleté dálkové studium. Nabízíme rekvalifikační …

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Provozujeme střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletého oboru obchodní akademie a ekonomické …

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Jsme státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru veřejnosprávní činnost či mechanik strojů a zařízení. Zajišťujeme také jídelní …

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

V hlavní činnosti školy je čtyřleté, šestileté přírodovědné a osmileté gymnázium a také Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávaní pedagogických …

Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP, o.p.s.

Provozujeme střední odbornou školu a střední odborné učiliště pro 100 žáků v rámci hotelu Pupp. Nabízíme tříleté učební obory kuchař-kuchařka, číšník-servírka a cukrář i výuky čtyřletého maturitního oboru gastronomie. Žáci se účastní příprav významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový …

Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary

Státní střední průmyslová škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, grafický design, užitá fotografie, technologie silikátů, analytická chemie a ekologie, životní prostředí, modelářství a návrhářství …

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb

Státní střední zdravotnická škola zajišťující výuku čtyřletých denních oborů zdravotnický asistent, masér sportovní a rekondiční, sociální činnost a pětiletých dálkových oborů zdravotnický asistent a sociální činnost. Nově zajišťuje výuku učebního oboru …

Střední zemědělská škola Dalovice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru agropodnikání. Máme vlastní školní jídelnu, sportoviště a školní hospodářství. Škola umožňuje žákům zahraniční praxi na německých …