Firmy

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě …

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Gymnázium nabízí budoucím žákům všeobecné studijní zaměření, ovšem s některými nadstandardními prvky. Zaměřuje se na posilněnou výuku cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Znalosti německého jazyka mohou studenti posledního ročníku korunovat složením státní zkoušky …

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Nabízíme maturitní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí a tyto učební obory: nástrojař, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby. Škola disponuje také domovy mládeže SOŠ a SOU Nejdek. Více informací o naší škola zjistíte na našich webových …

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých studijních a učebních oborů automechanik, instalatér, klempíř, malíř, elektrikář, truhlář, zedník, stavební provoz, elektrotechnika. Vzděláváme žáky v technických studijních oborech denní nebo večerní formy …

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova, s.r.o.

Jsme soukromé gymnázium, základní a mateřská škola s výukou cizích jazyků pro děti od 2 let. Nabízíme vlastní výběr zaměření, možnost výuky některých předmětů v anglickém jazyce, přípravy na studium v zahraničí, sociální a prospěchové …

Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého a pětiletého oboru obchodní akademie. Možnost nástavbového studia v oboru podnikání, denní i dálkové formě. Po celou dobu své existence se škola snaží dostát hlavnímu záměru – přistupovat k jednotlivým žákům …

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Státní střední škola a přírodovědné lyceum s výukou oborů mechanik seřizovač, nástrojář či mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení. Pro žáky nabízíme řadu zájmových kroužků a pořádáme různé sportovní a kulturní …

Střední lesnická škola Žlutice

Státní střední odborná škola zajišťuje denní i dálkovou výuku čtyřletých oborů lesnictví a …

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium, Cheb, s.r.o.

Soukromé osmileté gymnázium nabízí denní …

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Provozujeme všeobecné gymnázium zajišťující čtyřleté a osmileté studium. Poskytujeme možnost studia v …

Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum, příspěvková organizace

V hlavní činnosti školy je čtyřleté, šestileté přírodovědné a osmileté gymnázium a také Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávaní pedagogických …

Gymnázium Cheb

Všeobecné čtyřleté a osmileté …

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých a čtyřletých oborů číšník-servírka, kuchař, obchodník, gastronomie, provoz obchodu a společné stravování s kapacitou 870 žáků. Možnost dálkového …

Střední pedagogická škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary si zakládá na dlouholeté tradici. Naše škola poskytuje žákům kvalitní studijní zázemí a vzdělávací program. Tým kvalifikovaných pedagogů je studentům k dispozici i mimo vyučovací …