Firmy

Gymnázium a Střední odborná škola Aš

Gymnázium nabízí budoucím žákům všeobecné studijní zaměření, ovšem s některými nadstandardními prvky. Zaměřuje se na posilněnou výuku cizích jazyků – angličtiny a němčiny. Znalosti německého jazyka mohou studenti posledního ročníku korunovat složením státní zkoušky …

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek

Nabízíme maturitní obor Veřejnosprávní činnost se zaměřením na ochranu životního prostředí a tyto učební obory: nástrojař, strojírenské práce, stravovací a ubytovací služby. Škola disponuje také domovy mládeže SOŠ a SOU Nejdek. Více informací o naší škola zjistíte na našich webových …

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Karlovy Vary, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě …

Střední odborná škola Karlovy Vary, s.r.o.

Státní střední odborná škola zajišťující výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých studijních a učebních oborů automechanik, instalatér, klempíř, malíř, elektrikář, truhlář, zedník, stavební provoz, elektrotechnika. Vzděláváme žáky v technických studijních oborech denní nebo večerní formy …

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Provoz solární školy. Zajišťujeme výuku čtyřletého oboru mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení. Pořádáme různé soutěžní akce pro studenty. Nabízíme rekvalifikační …

Střední pedagogická škola, Gymnázium a Vyšší odborná škola Karlovy Vary

Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary si zakládá na dlouholeté tradici. Naše škola poskytuje žákům kvalitní studijní zázemí a vzdělávací program. Tým kvalifikovaných pedagogů je studentům k dispozici i mimo vyučovací …

Středisko praktického vyučování GRANDHOTEL PUPP, o.p.s.

Provozujeme střední odbornou školu a střední odborné učiliště pro 100 žáků v rámci hotelu Pupp. Nabízíme tříleté učební obory kuchař-kuchařka, číšník-servírka a cukrář i výuky čtyřletého maturitního oboru gastronomie. Žáci se účastní příprav významných akcí, jakými jsou Mezinárodní filmový …

Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova, s.r.o.

Jsme soukromé gymnázium, základní a mateřská škola s výukou cizích jazyků pro děti od 2 let. Nabízíme vlastní výběr zaměření, možnost výuky některých předmětů v anglickém jazyce, přípravy na studium v zahraničí, sociální a prospěchové …

JEZDECKÁ AKADEMIE - střední odborná škola Mariánské Lázně, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru chovatelství se specializací na chov koní a jezdecký sport a nástavbový obor Trenérství sportovních a dostihových …

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov

Státní střední integrovaná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů elektrotechnika, ekonomika a podnikání, dopravní prostředky, technické lyceum, veřejnosprávní činnost, stavebnictví, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov. Nabízíme rekvalifikační kurzy. Organizujeme …

Střední zemědělská škola Dalovice

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletého oboru agropodnikání. Máme vlastní školní jídelnu, sportoviště a školní hospodářství. Škola umožňuje žákům zahraniční praxi na německých …

Střední škola živnostenská Sokolov

Provozujeme státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů aranžér, cukrář, kuchař-číšník, kuchař, číšník-servírka, prodavač, kadeřník, truhlář a zpracování dřeva. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy a jiné …

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých a čtyřletých oborů číšník-servírka, kuchař, obchodník, gastronomie, provoz obchodu a společné stravování s kapacitou 870 žáků. Možnost dálkového …

Gymnázium Ostrov

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s kapacitou 600 studentů a jídelnou. Nabídka sportovních zájmových kroužků a účasti v pěveckém sboru. Pořádáme besedy a …