Firmy

ZŠ, praktická škola a MŠ Česká Lípa, Moskevská

Státní střední praktická škola pro 24 žáků nabízí dvouleté denní studium. Škola vzdělává žáky se všemi stupni mentálního postižení a žáky s kombinovanými vadami. Nabízíme výtvarný, hudební, sportovní, taneční a dramatický …

Integrovaná střední škola

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého a dvouletého oboru autotronik se zaměřením na jednostopá a vícestopá …

Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Státní střední škola zajišťuje výuku oborů: právo a veřejná správa, výpočetní technika, gymnázium všeobecné čtyřleté, gymnázium všeobecné osmileté, gymnázium sportovní čtyřleté. Škola nabízí možnost ubytování žáků na vlastním domově …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Liberec

Střední zdravotnická škola zaměřená na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví různých typech zařízení a Vyšší odborná škola zdravotnická zaměřená na vzdělávání diplomovaných zdravotních pracovníků. Nabídka dalšího vzdělávání pro širokou …

Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s.r.o.

Nabízíme tříleté obory aranžérství, propagace a reklama, truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství, truhlář pro umělecké truhlářství a řezbářství a uměleckořemeslné a restaurátorské práce v čalounictví. Dále maturitní obory záchranářství a bezpečnost obyvatel, design interiéru a fashion …

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů strojní mechanik, mechanik elektronik, obchodník, obchodnice a dvouletých nástavbových oborů podnikání, provozní technika i společné stravování. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov

Státní střední odborná škola s jídelnou zajišťující výuku čtyřletého oboru výtvarné zpracování skla a světelných objektů či užitá …

Střední průmyslová škola, Česká Lípa

Státní střední průmyslová škola pro 560 žáků zajišťuje výuku čtyřletých oborů technické lyceum, strojírenství a informační technologie. Studium je zakončeno maturitní zkouškou. Pro studenty je k dispozici školní jídelna a domov …

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29

Státní střední škola zajišťuje výuku tříletých a čtyřletých oborů hotelnictví, kosmetické služby, gastronomie, číšník, kuchař, kadeřník, cukrář, krejčí, prodavač, ekonomika či podnikání a obchodník i nástavbové studium podnikání. Pořádáme soutěže, plesy a …

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů tvarování a rytectví raznic, pasířství, povrchové zušlechťování, uměleckoprůmyslové zpracování kovů a grafický …

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia, které nabízí denní studium. K dispozici jsou tělocvičny, knihovna, posilovna a keramická dílna. Zúčastňujeme se různých projektů a to vzdělávacích i charitativních. Poskytujeme celoživotního vzdělávání a pořádáme odborné …

Gymnázium Turnov

Všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium s postupnou specializací na technické, přírodovědné nebo humanitní (jazykové) zaměření pomocí systému seminářů již od 1. …

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec

Provozujeme státní střední školu zajišťující výuku čtyřletých oborů Autotronik, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, Mechanik seřizovač, Technická zařízení budov či Provoz a ekonomika dopravy. Organizujeme pro studenty zájmové a volnočasové aktivity či …