Firmy

Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá

Státní střední škola s kapacitou 1100 studentů zajišťuje tříleté studium oborů kadeřník, prodavač. Umožňuje nástavbové studium oboru podnikání denní i večerní formou. Studentům je k dispozici školní knihovna, jídelna. Škola pořádá lyžařské výcviky a další akce pro …

Střední průmyslová škola stavební, Havířov

Škola nabízí úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oborech 36-47-M/01 Stavebnictví se zaměřením na dopravní a pozemní stavitelství, architektura a design a počítačová grafika. Připravujeme odborníky pro činnost ve stavební projekci, ve státní správě, v přípravě a realizaci …

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů - Ekonomika v multimediální sféře, Sportovní management, Bankovnictví a pojišťovnictví, Veřejnosprávní činnost (denní i dálkové studium), Diplomatické služby a Public Relations, Sociální, správní a pečovatelská činnost a …

Střední odborná škola waldorfská Ostrava

Čtyřletý maturitní obor Kombinované lyceum, kde si žáci od 3. ročníku volí mezi humanitní nebo technickou specializací. Specifické pro školu je vyučování v blocích – projektech, individuální přístup k žákům, slovní a známkové hodnocení. Součástí je adaptační, zeměměřičský, lyžařský, vodácký kurz …

PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o.

Nabízíme studijní obory pro absolventy ZŠ a to Ekonomika a podnikání se zaměřením na podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu, podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství, podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace. Pro absolventy všech SOU nástavbové studium …

Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o.

Umělecká škola a gymnázium nabízí 4-leté maturitní a 2-leté pomaturitní obory: Umělecké gymnázium s výtvarným a jazykovým zaměřením- Multimedia, grafika a webdesign, Design, umění a kov, Socha, design a prostor. Důraz na individuální přístup. V jednotlivých třídách studuje maximálně 4-18 …

Gymnázium Hello

Čtyřleté všeobecné gymnázium s rodinnou atmosférou a individuálním přístupem. Rozšířená výuka cizích jazyků i s rodilými mluvčími (angličtina, španělština, němčina). Součást uceleného systému škol pro děti a mládež od 2 do 19 …

Moravskoslezská obchodní akademie, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletého denního oboru obchodní …

AHOL - Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství

Maturitní obory - Moderní hotelové služby, Chef de Cuisine - šéfkuchař, Provoz cestovní kanceláře, Steward v dopravních službách. Učební obor Kuchař - číšník, systémová gastronomie, pro vyučené obor Moderní gastronomie. Držitelka ocenění asociace hotelů a restaurací ČR Škola roku …