Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Střední odborná škola Litovel

Státní střední odborná škola zajišťující výuku tříletých učebních oborů Kuchař, Číšník, Cukrář, Výrobce potravin: pivovarník-sladovník, Výrobce potravin: mlékař-technologie zpracování mléka a Elektrikář. Všem absolventům nabízíme dvouleté nástavbové studium …

TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Prostějov, s.r.o.

Poskytujeme úplné střední vzdělání ve vzdělávacím programu veřejnoprávní ochrana ve čtyřleté denní a tříleté dálkové nástavbové formě …

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Přerov

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie a ekonomické lyceum. Poskytování přípravy na státní …

Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou

4-letý maturitní obor stavebnictví pro zaměření, pozemní stavitelství (POS), pozemní a inženýrské stavby (INS), architektura a pozemní stavitelství (ARC), počítačová grafika ve stavebnictví (PGS), dvouleté zkrácené denní studium (NOVINKA) a dvouleté zkrácené dálkové studium oboru …

Střední škola řezbářská

SŠ nabízí výuku oboru truhlář, truhlářské práce zaměřené na zpracování dřeva a studijního oboru uměleckořemeslné zpracování dřeva se zaměřením na práce řezbářské. Škola zajišťuje teoretickou výuku i odborný výcvik žáků, má velmi dobře vybavené školní …

Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o.

Škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů obchodní akademie, správce informačních systémů, bezpečnost a právo, cestovní ruch a učební tříletý obor rekondiční a sportovní masér či nástavbové studium podnikání a bezpečnostní …

Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o.

Provoz soukromého všeobecného čtyřletého gymnázia. Nabídka všeobecného, ale i odborného vzdělání. Možnost využití také individuálního studijního plánu. Žáci se mohou účastnit exkurzí, zahraničních zájezdů, výstav, pořadů, sportovních akcí, divadelních představení a dalších mimoškolních …

Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady

Provozujeme všeobecné osmileté gymnázium. Nabízíme kurzy anglického, německého a ruského jazyka a ekonomie. V rámci výuky navštěvujeme divadelní i filmové představení, účastníme se vědomostních i sportovních soutěží a olympiád. Vydáváme školní časopis Frikulín. Organizujeme zahraniční …

Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově

Církevní osmileté gymnázium, 2. stupeň základní školy a mateřská …

Odborné učiliště a Praktická škola Lipová-lázně

Státní praktická škola zajišťující výuku jednoletého a dvouletého oboru praktická škola. Zajištění výuky práce s papírem, keramikou, tkaní, pletení košíků, výtvarné techniky, ručního a strojového šití, rodinné výchovy a přípravy …

Střední škola, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10

Nabízíme učební obory kuchařské práce, strojírenské automontážní práce, pečovatelské služby a provozní …

SŠ technická a zemědělská Mohelnice

Státní SŠ zajišťující výuku tříletých oborů nástrojař, obráběč kovů, opravář zemědělských strojů, podkovář a zemědělský kovář, zemědělec - farmář, elektrikář a elektrotechnické a strojně montážní práce. Je zapojena do projektů a jiných školních či sportovních aktivit. K dispozici je školení …