Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Provozujeme soukromé všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium se zaměřením na živé jazyky. Probíhá povinná výuka dvou cizích jazyků. V průběhu studia mají studenti možnost složit zkoušku FCE z anglického jazyka. Vyučujeme anglický, francouzský, německý a španělský …

Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň

Střední škola zajišťuje čtyřleté denní studium oborů logistické a finanční služby a informační technologie a tříleté studium manipulant poštovního provozu a přepravy. Studium oboru logistické a finanční služby umožňuje i dálkovou formu. K dispozici je bezbariérový …

Církevní SŠ Plzeň

Posláním je poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v křesťanském duchu. Naše škola naplňuje toto poslání ve vzdělávacích oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální …

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola

Poskytujeme středoškolské odborné vzdělání s maturitou sociálně právního charakteru. Připravujeme studenty pro odbornou činnost v resortech: policie, justice, sociálních orgánů státní správy, katastrálních úřadů a realitních …

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy

Veřejná střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů agropodnikání, obchodní akademie a veterinářství. Studentům je k dispozici školní jídelna a domov mládeže. Organizujeme výměnné pobyty (Německo, Rakousko), zahraniční exkurze (Španělsko, Norsko, Gibraltar, Korsika a …

Výchovný ústav a střední škola, Terešov

Státní střední škola zajišťující výuku tříletého oboru strojírenská práce a jednoleté a dvouleté praktické školy. Dětem je zajištěna praxe a teoretická část. Dále provoz výchovného …

Hotelová škola, Plzeň

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů Hotelnictví a cestovní ruch, Ekonomika a podnikání v potravinářství či dvouletého nástavbového oboru …

Gymnázium Plzeň, Mikulášské náměstí

Provozujeme gymnázium. Nabízíme všeobecné a přírodovědné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium. Zúčastňujeme se různých soutěží a pořádáme akce. Poskytujeme výchovné …