Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Církevní SŠ Plzeň

Posláním je poskytovat kvalitní vzdělání a výchovu v křesťanském duchu. Naše škola naplňuje toto poslání ve vzdělávacích oborech Ekologie a životní prostředí a Sociální …

Bezpečnostně právní akademie Plzeň, s.r.o., střední škola

Poskytujeme středoškolské odborné vzdělání s maturitou sociálně právního charakteru. Připravujeme studenty pro odbornou činnost v resortech: policie, justice, sociálních orgánů státní správy, katastrálních úřadů a realitních …

Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň

Střední škola zajišťuje čtyřleté denní studium oborů logistické a finanční služby a informační technologie a tříleté studium manipulant poštovního provozu a přepravy. Studium oboru logistické a finanční služby umožňuje i dálkovou formu. K dispozici je bezbariérový …

Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

Provozujeme soukromé všeobecné čtyřleté, šestileté a osmileté gymnázium se zaměřením na živé jazyky. Probíhá povinná výuka dvou cizích jazyků. V průběhu studia mají studenti možnost složit zkoušku FCE z anglického jazyka. Vyučujeme anglický, francouzský, německý a španělský …

Střední odborné učiliště stavební Plzeň

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých učebních oborů truhlář, instalatér, klempíř, malíř a lakýrník, tesař, zedník, pokrývač a dvouleté nástavbové obory stavební provoz či nábytkářská a dřevařská výroba. Ve vybraných oborech poskytuje možnost dálkového …

Hotelová škola, Plzeň

Provozujeme státní střední odbornou školu zajišťující výuku čtyřletých oborů Hotelnictví a cestovní ruch, Ekonomika a podnikání v potravinářství či dvouletého nástavbového oboru …

Sportovní gymnázium Plzeň, Vejprnická

Sportovní čtyřleté a osmileté gymnázium. Škola je vybavena sportovní halou, gymnastickou tělocvičnou, běžeckým tunelem, posilovnami, judo …

Gymnázium Sušice

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté …