Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Střední umělecká škola grafická Jihlava

Střední umělecká škola zaměřená na propagační výtvarnictví nabízí čtyřleté maturitní studium. Výuka v oborech: klasická umělecká tvorba, animace a game art, fotografická a filmová tvorba, grafický design. Možnost pokračování ve studiu podobného oboru na naší …

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o., s.r.o.

SŠ ICR je moderně vybavenou školou, která se na základě potřeb podnikatelských subjektů zaměřuje na nejpotřebnější obory a profese – informatiku, reprodukční grafiku, cestovní ruch a gastronomii. Pro dospělé nabízí ve dvouletém kombinovaném studiu obory předškolní pedagogika a asistent pedagoga …

INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o.

Jsme zřizovatelem Školy ekonomiky a cestovního ruchu, Mateřské školy Kvítek, Jazykové školy, která se specializuje na vyučování anglického, německého a francouzského jazyka. Dále nabízíme odborně zaměřené kurzy pro firmy i …

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Soukromá střední škola nabízí dvouleté nástavbové obory podnikání a předškolní a mimoškolní pedagogika, dále čtyřleté dálkové studium oborů předškolní a mimoškolní pedagogika, sociální činnost a ekonomika a …

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Nabízíme 4leté maturitní obory Hotelnictví a turismus, Obchodní akademie a nástavbové Podnikání. Dále máme řadu 3letých učebních oborů jako Kuchař-číšník, Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel atd. Jsme známí odbornou výukou a širokou nabídkou zahraničních praxí a specializačních …

Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, ZŠ a školní jídelna Počátky

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů kuchař-číšník a pečovatelské …

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou

Střední odborná škola zajišťuje výuku tříletých učebních oborů nástrojář a strojní mechanik, čtyřleté studium informačních technologií a ekonomiky i strojírenství. Nabízíme možnost tříletého dálkového …

Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů autoelektrikář, automechanik, karosář, jezdec a chovatel koní, instalatér, opravář zemědělských strojů, zedník, tesař a nástavbových oborů autoelektronika, stavební provoz a podnikání. Nabízíme stavební práce a služby …

Střední škola stavební Jihlava

Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletých maturitních oborů se stavebním zaměřením a oboru technické lyceum. Realizujeme řadu projektů v součinnosti s jinými školami. Pořádáme soutěže, výlety či exkurze pro studenty. Studenti mohou využít geodetický kurz i …

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

Soukromá střední škola obchodní a služeb zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů obchodní akademie, ekonomické lyceum, kosmetické služby, podnikání a učebních oborů rekondiční a sportovní masér, aranžér, prodavač, kuchař - číšník, kadeřník. Nabízíme dálkové studium a profesní …

1. KŠPA soukromá střední odborná škola pro podnikavé

Nabízíme denní i dálkové maturitní studium oborů ekonomika a podnikání, informační technologie, veřejnosprávní činnost a reklamní …