FirmyStřední umělecká škola grafická Jihlava

Střední umělecká škola zaměřená na propagační výtvarnictví nabízí čtyřleté maturitní studium. Výuka v oborech: klasická umělecká tvorba, animace a game art, fotografická a filmová tvorba, grafický design. Možnost pokračování ve studiu podobného oboru na naší …

INTERNATIONAL EDUCATION CENTER, s.r.o.

Jsme zřizovatelem Školy ekonomiky a cestovního ruchu, Mateřské školy Kvítek, Jazykové školy, která se specializuje na vyučování anglického, německého a francouzského jazyka. Dále nabízíme odborně zaměřené kurzy pro firmy i …

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

SŠ ICR je moderně vybavenou školou, která se na základě potřeb podnikatelských subjektů zaměřuje na nejpotřebnější obory a profese – informatiku, reprodukční grafiku, cestovní ruch a gastronomii. Pro dospělé nabízí ve dvouletém kombinovaném studiu obory předškolní pedagogika a asistent pedagoga …

Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí

Nabízíme 4leté maturitní obory Hotelnictví a turismus, Obchodní akademie a nástavbové Podnikání. Dále máme řadu 3letých učebních oborů jako Kuchař-číšník, Elektrikář, Mechanik opravář motorových vozidel atd. Jsme známí odbornou výukou a širokou nabídkou zahraničních praxí a specializačních …

Soukromá střední škola pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

Soukromá střední škola nabízí dvouleté nástavbové obory podnikání a předškolní a mimoškolní pedagogika, dále čtyřleté dálkové studium oborů předškolní a mimoškolní pedagogika, sociální činnost a ekonomika a …

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč

Provoz střední odborné školy zajišťující výuku čtyřletého oboru ekonomika a podnikání. Zúčastňujeme se zahraničních projektů. K dispozici jsou učebny vybavené dataprojektory, učebna účetnictví a dvě počítačové učebny, dále pak informační centrum s knihovnou a laboratoř biologie, chemie a …

Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou

Nabízíme střední odbornou školu nabízející výuku čtyřletých oborů výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, skla a světelných objektů, konzervátorství a restaurátorství, práce kamenosochařské, keramické, malba skla, broušení a rytí, hutní …

Biskupské gymnázium

Provozujeme církevní všeobecné čtyřleté a víceleté gymnázium s důrazem na výuku cizích …

Katolické gymnázium Třebíč

Církevní všeobecné čtyřleté a osmileté …

OA, SZŠ a SOŠS Jihlava

Státní střední škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů: Řízení sportu, Fotografie a Multimédia, Kosmetička, Obchodní akademie, Zdravotnický asistent. Státní střední škola zajišťuje výuku tříletých oborů: Hodinář, Kadeřník, Kadeřník - zkrácené studium, Kuchař - číšník, Prodavač, …

Střední odborná škola Nové Město na Moravě

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku tříletých oborů tesař, truhlář, železničář, instalatér, zedník či lesní mechanizátor a čtyřletých oborů ekonomika a podnikání, logistika v dopravě a železniční provoz. Dále zajišťuje denní dvouletou výuku podnikání nebo tříletou …