Firmy

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Církevní všeobecné čtyřleté gymnázium, součástí výukového plánu je latina a náboženství. K dispozici máme 4 učebny s multimediální technikou, odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky a 2 jazykové učebny. Možnost využít knihovnu, školní jídelnu nebo docházet do pěveckého …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Provoz grafického ateliéru nábytkářské …

Dětský domov, ZŠ a praktická škola Valašské Klobouky

Praktická škola dvouletá pro 10 žáků se zaměřením na přípravu pro následné studium na odborném učilišti. Dáváme možnost získat střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žákům s více vadami, kteří nemohou být vzděláváni na jiném typu střední …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Provozujeme státní střední odbornou školu. Vyučujeme čtyřleté obory uměleckořemeslné zpracování skla, výtvarné zpracování skla a světelných objektů, průmyslového designu, užité malby nebo uměleckořemeslného zpracování textilu. Kapacita školy je 300 …

Střední škola Kostka, s.r.o.

Provozujeme šestileté gymnázium se zaměřením na humanitní předměty s nabídkou denního …

SPOŠ

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku dvouletého nástavbového oboru podnikání s možností tříletého dálkového studia a čtyřletého oboru ekonomika a …

MESIT střední škola, o.p.s.

Jsme střední škola, která se zaměřuje hlavně na technické obory a to především elektro a strojní. U nás můžete získat jak výuční list, tak i maturitu. Máme denní i večerní studium a oborů tolik, že by bylo lepší se podívat na naše webové …

MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí

Státní střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů Elektrikář a …

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií - Creative Hill College

Provoz střední školy zaměřené na technologický pokrok v oblasti počítačů, audiovize a nových médií. Upřednostňujeme individuální princip výuky, aktivní účast odborné veřejnosti a smluvní zahraniční …

Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí

Státní střední integrovaná škola zajišťující výuku tříletých oborů nástrojař, obráběč kovů, elektrikář, pekař, cukrář a řezník - …

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Provozujeme církevní všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium. Přijímáme věřící i nevěřící studenty. Cílem školy je příprava studentů pro všechny typy vysokých škol. Nabízíme pěvecké, volejbalové, basketbalové, tenisové a taneční …

Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice

Církevní střední škola pedagogická a sociální zajišťující výuku čtyřletých maturitních oborů: předškolní i mimoškolní pedagogika a sociální …

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště

Státní střední hotelová škola zajišťující výuku tříletých oborů cukrář, kuchař - číšník a …

Střední průmyslová škola Otrokovice

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů management hotelových a turistických služeb, dopravní prostředky a systémy či aplikovaní chemie a dvouletých nástavbových oborů provozní chemie, provozní technika a provozní …