Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Dětský domov, ZŠ a praktická škola Valašské Klobouky

Praktická škola dvouletá pro 10 žáků se zaměřením na přípravu pro následné studium na odborném učilišti. Dáváme možnost získat střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žákům s více vadami, kteří nemohou být vzděláváni na jiném typu střední …

Střední škola Kostka, s.r.o.

Provozujeme šestileté gymnázium se zaměřením na humanitní předměty s nabídkou denního …

MESIT střední škola, o.p.s.

Jsme střední škola, která se zaměřuje hlavně na technické obory a to především elektro a strojní. U nás můžete získat jak výuční list, tak i maturitu. Máme denní i večerní studium a oborů tolik, že by bylo lepší se podívat na naše webové …

SPOŠ

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku dvouletého nástavbového oboru podnikání s možností tříletého dálkového studia a čtyřletého oboru ekonomika a …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Provoz grafického ateliéru nábytkářské …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Provozujeme státní střední odbornou školu. Vyučujeme čtyřleté obory uměleckořemeslné zpracování skla, výtvarné zpracování skla a světelných objektů, průmyslového designu, užité malby nebo uměleckořemeslného zpracování textilu. Kapacita školy je 300 …

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Církevní všeobecné čtyřleté gymnázium, součástí výukového plánu je latina a náboženství. K dispozici máme 4 učebny s multimediální technikou, odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky a 2 jazykové učebny. Možnost využít knihovnu, školní jídelnu nebo docházet do pěveckého …

Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů zpracování plastů, pryže a usní, mechanik seřizovač, mechanik elektronik, ekonomika a podnikání a reprodukční grafik pro média. Organizace zájmových kroužků při …

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů bezpečnostní služby a bezpečnostně právní služby nabízí uplatnění u bezpečnostních služeb, ve státní správě a samosprávě. Studium je zakončeno maturitní …

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Státní střední škola zajišťuje výuku tříletých oborů kadeřník a krejčí. Možnost zkráceného jednoletého studia kadeřník a dvouletého studia kosmetické služby po střední škole i …

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

Státní střední odborné učiliště zajišťuje výuku tříletých oborů mechanik, opravář motorových vozidel i zemědělských strojů, kuchař-číšník, malíř-lakýrník, zedník, ošetřovatel, pečovatelské služby, malířské a natěračské práce. Účastníme se různých kurzů, soutěží i …

SPV Merkur spol. s r.o.

Středisko praktického vyučování zajišťuje výuku tříletých oborů prodavačské práce a …

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Provozujeme všeobecné gymnázium nabízející čtyřleté a osmileté studium. Disponujeme filmovým i divadelním klubem. Pořádáme vědomostní a sportovní soutěže, olympiády, výlety a další akce. Vyučujeme psaní všemi deseti pomocí programu …

Odborné učiliště Kelč

Praktická škola zajišťuje výuku dvouletých oborů rodinná a zdravotní výchova, příprava pokrmů, dramatická a estetická výchova. K dispozici je školní …