Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SPOŠ

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku dvouletého nástavbového oboru podnikání s možností tříletého dálkového studia a čtyřletého oboru ekonomika a …

MESIT střední škola, o.p.s.

Jsme střední škola, která se zaměřuje hlavně na technické obory a to především elektro a strojní. U nás můžete získat jak výuční list, tak i maturitu. Máme denní i večerní studium a oborů tolik, že by bylo lepší se podívat na naše webové …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Provoz grafického ateliéru nábytkářské …

Střední škola Kostka, s.r.o.

Provozujeme šestileté gymnázium se zaměřením na humanitní předměty s nabídkou denního …

Dětský domov, ZŠ a praktická škola Valašské Klobouky

Praktická škola dvouletá pro 10 žáků se zaměřením na přípravu pro následné studium na odborném učilišti. Dáváme možnost získat střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žákům s více vadami, kteří nemohou být vzděláváni na jiném typu střední …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Provozujeme státní střední odbornou školu. Vyučujeme čtyřleté obory uměleckořemeslné zpracování skla, výtvarné zpracování skla a světelných objektů, průmyslového designu, užité malby nebo uměleckořemeslného zpracování textilu. Kapacita školy je 300 …

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Církevní všeobecné čtyřleté gymnázium, součástí výukového plánu je latina a náboženství. K dispozici máme 4 učebny s multimediální technikou, odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky a 2 jazykové učebny. Možnost využít knihovnu, školní jídelnu nebo docházet do pěveckého …

Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

Provozujeme všeobecné čtyřleté a osmileté gymnázium pro 720 …

Střední průmyslová škola Otrokovice

Státní střední odborná škola zajišťuje výuku čtyřletých oborů management hotelových a turistických služeb, dopravní prostředky a systémy či aplikovaní chemie a dvouletých nástavbových oborů provozní chemie, provozní technika a provozní …

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Střední odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů automechanik-opravář a řidič motorových vozidel, obráběč kovů, instalatér, provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov, obuvník a kuchař-číšník. Dále nástavbové a čtyřleté obory podnikání, mechanik seřizovač a sociálněsprávní …

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži

Provozujeme církevní všeobecné čtyřleté a šestileté gymnázium. Přijímáme věřící i nevěřící studenty. Cílem školy je příprava studentů pro všechny typy vysokých škol. Nabízíme pěvecké, volejbalové, basketbalové, tenisové a taneční …

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Provozujeme všeobecné a sportovní čtyřleté a osmileté gymnázium. Studentům je k dispozici školní knihovna, stravování a domov mládeže. Pořádáme výměnné pobyty či poznávací a výukové zájezdy do Anglie, Německa, Švýcarska, Francie, Španělska, Itálie nebo …

Střední odborné učiliště Uherský Brod

Zajišťujeme výuku dvouletých, tříletých a čtyřletých maturitních oborů autotronik a podnikání a nematuritních oborů mechanik-opravář motorových vozidel, opravář zemědělských strojů, zahradník, pekař, zedník, tesař, podlahář, malíř, klempíř, …

Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově

Provozujeme státní střední odborná školu s jídelnou zajišťující výuku čtyřletého oboru bezpečnostně právní činnost. K dispozici je celkem 103 učeben, z toho 65 výhradně pro výuku odborných předmětů. Dále u nás najdete knihovnu či rozlehlé …