Firmy

Střední škola Kostka, s.r.o.

Provozujeme šestileté gymnázium se zaměřením na humanitní předměty s nabídkou denního …

Stojanovo gymnázium, Velehrad

Církevní všeobecné čtyřleté gymnázium, součástí výukového plánu je latina a náboženství. K dispozici máme 4 učebny s multimediální technikou, odborné učebny pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky a 2 jazykové učebny. Možnost využít knihovnu, školní jídelnu nebo docházet do pěveckého …

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí

Provozujeme státní střední odbornou školu. Vyučujeme čtyřleté obory uměleckořemeslné zpracování skla, výtvarné zpracování skla a světelných objektů, průmyslového designu, užité malby nebo uměleckořemeslného zpracování textilu. Kapacita školy je 300 …

Dětský domov, ZŠ a praktická škola Valašské Klobouky

Praktická škola dvouletá pro 10 žáků se zaměřením na přípravu pro následné studium na odborném učilišti. Dáváme možnost získat střední vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, případně žákům s více vadami, kteří nemohou být vzděláváni na jiném typu střední …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Provoz grafického ateliéru nábytkářské …

MESIT střední škola, o.p.s.

Jsme střední škola, která se zaměřuje hlavně na technické obory a to především elektro a strojní. U nás můžete získat jak výuční list, tak i maturitu. Máme denní i večerní studium a oborů tolik, že by bylo lepší se podívat na naše webové …

SPOŠ

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku dvouletého nástavbového oboru podnikání s možností tříletého dálkového studia a čtyřletého oboru ekonomika a …

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Státní střední škola zajišťující výuku tříletých oborů umělecký truhlář a řezbář, truhlář a truhlářská a čalounická výroba. Zaměřujeme se na projekty, výstavy, soutěže, kurzy a další. Zabýváme se výukou výroby moderních technologických postupů s aplikací nových …

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Provoz všeobecného čtyřletého a osmiletého gymnázia. Vedeme pěvecký a divadelní soubor i další zájmové kroužky. Pořádáme maturitní plesy a vědomostní …

Střední škola služeb, s.r.o.

Provozujeme školu s kapacitou 320 žáků zajišťující střední vzdělání v oborech obchodu a služeb. Nabízíme čtyřletý maturitní obor kosmetička a tříleté obory s výučním listem aranžér, kadeřník a řezník - uzenář či nástavbové studium …

Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

Soukromé čtyřleté gymnázium zajišťuje výuku čtyřletého oboru gymnázium - živé …

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Státní střední škola zajišťuje výuku tříletých oborů kadeřník a krejčí. Možnost zkráceného jednoletého studia kadeřník a dvouletého studia kosmetické služby po střední škole i …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Zajišťujeme denní výuku 4letého maturitního oboru zdravotnický asistent a 3letého oboru ošetřovatel. Poskytujeme celoživotní vzdělávání v akreditovaných certifikovaných kurzech pro nelékařské zdravotníky, pedagogy, rekvalifikace. Ubytování na domově mládeže v blízkosti školy s kapacitou 132 …

Internát A - VPŠ a SPŠ MV

Provoz internátního …