Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Ateliér nových médií II Anny Daučíkové Akademie výtvarných umění v Praze

Výuka je zaměřena na problematiku obrazu, s těžištěm na obrazy v pohybu a výtvarných možnostech. Používáme digitální technologie jako je digitální obraz, video a práce s fotografií včetně kombinace s klasickými a materiálovými …

Ateliér muzikálového herectví MgA. Michala Zetela při Divadelní fakultě

Provozujeme ateliér, který se zaměřuje na propojení herectví, zpěvu a tance do jednoho uceleného uměleckého …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Ateliér Design keramiky Fakulty umění a designu

Nabízíme praktickou výuku designu porcelánu a tvrdé kameniny. Podílíme se na ověřování a výzkumu nových technologií ve spolupráci s průmyslovými a výzkumnými …

Vysoké učení technické v Brně - Ateliér video Fakulty výtvarných umění

Ateliér pro výuku a tvorbu v oblasti …

Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scenáristiky při Divadelní fakultě

Cílem výuky je výchova dramaturgů a scénáristů, kteří jsou technicky zruční a zároveň přemýšliví a umělecky tvořiví. Studijní program proto kromě přednášek o tvorbě rozhlasových a televizních žánrů zahrnuje výuku zaměřenou na společenský kontext masových médií, kultury či typologii …

České vysoké učení technické v Praze - Ateliér Koucký Fakulty architektury

Provozujeme ateliér, který funguje na principu společných konzultací či prezentací. Publikujeme práce v odborném tisku a pořádáme výstavy …

Ateliér Design obuvi Fakulty multimediálních komunikací

Studium je zaměřeno na získávání znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, rozvinutí tvůrčích postupů při navrhování, na úzkou spolupráci s průmyslovou výrobou a v neposlední řadě na profesionální kompletaci díla. Základní součástí výuky jsou tvůrčí projekty realizované pod vedením …