Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Ateliér muzikálového herectví MgA. Stano Slováka při Divadelní fakultě

Provozujeme ateliér, který se zaměřuje na propojení herectví, zpěvu a tance do jednoho uceleného uměleckého …

České vysoké učení technické v Praze - Ateliér Koucký Fakulty architektury

Provozujeme ateliér, který funguje na principu společných konzultací či prezentací. Publikujeme práce v odborném tisku a pořádáme výstavy …

Ateliér architektonické tvorby Emila Přikryla Akademie výtvarných umění v Praze

Nabídka akreditovaného studia magisterského studijního čtyřletého programu výtvarného umění v oboru architektonická tvorba. Poskytování architektonického vzdělání na uměleckém podkladu s kladením důrazu na ateliérovou …