Firmy

Ateliér muzikálového herectví MgA. Stano Slováka při Divadelní fakultě

Provozujeme ateliér, který se zaměřuje na propojení herectví, zpěvu a tance do jednoho uceleného uměleckého …

Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských Petra Siegla Akademie výtvarných umění v Praze

Zaměřujeme se na teoretické a praktické poznávání sochařských technik ve vztahu k historickým obdobím vývoje výtvarného umění, prohlubování řemeslných dovedností a realizace celoživotního vzdělávání. Specializujeme se na rozvoj výtvarných a tvůrčích …

České vysoké učení technické v Praze - Ateliér Koucký Fakulty architektury

Provozujeme ateliér, který funguje na principu společných konzultací či prezentací. Publikujeme práce v odborném tisku a pořádáme výstavy …