Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoké učení technické v Brně - Ateliér produktového designu Fakulty výtvarných umění

Výuka produktového designu. Cílem je osvojení metodičnosti při navrhování a pochopení širšího kontextu navrhovaných …

Ateliér malířství IV Martina Mainera Akademie výtvarných umění v Praze

Poskytujeme otevřený prostor pro práci s malířskými …

Ateliér reklamní fotografie Fakulty multimediálních komuikací

Studium je zaměřeno na oblast reklamní …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Ateliér Design keramiky Fakulty umění a designu

Nabízíme praktickou výuku designu porcelánu a tvrdé kameniny. Podílíme se na ověřování a výzkumu nových technologií ve spolupráci s průmyslovými a výzkumnými …

České vysoké učení technické v Praze - Ateliér Koucký Fakulty architektury

Provozujeme ateliér, který funguje na principu společných konzultací či prezentací. Publikujeme práce v odborném tisku a pořádáme výstavy …

Ateliér muzikálového herectví Mgr. Petra Štěpána při Divadelní fakultě

Ateliér nabízí výuku tří hlavních oborů - herectví, zpěv a tanec. Hlavním cílem ateliéru je výchova studentů, kteří se herecky uchytí nejen v čistě muzikálových domech, ale také v divadlech všech druhů a …

Ateliér muzikálového herectví MgA. Michala Zetela při Divadelní fakultě

Provozujeme ateliér, který se zaměřuje na propojení herectví, zpěvu a tance do jednoho uceleného uměleckého …