Firmy

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
567 141 111


Divadelní fakulta

Provozujeme fakultu nabízející vzdělání zaměřené na divadelní …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská

Fakulta poskytující vzdělání technicko-ekonomického směru v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v prezenční či kombinované formě. Studenti mají možnost získat studijní zkušenosti po celé …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury

Fakulta zajišťuje výuku v oborech architektury a urbanismu. Nabízí studium v bakalářském, magisterském a doktorském programu. Umožňujeme také výměnné studium v …

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita poskytuje strukturované vysokoškolské vzdělání v následujících typech studia: bakalářském (3 - 4letém, titul Bc. nebo BcA.), magisterském (1,5 – 2letém, titul Ing., Ing. arch. nebo MgA.) a doktorském (3 - 4letém, titul Ph.D.), a to formou prezenčního nebo kombinovaného …

Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti všeobecného zemědělství, agroekologie či ochrany a tvorby životního …

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Nabídka vzdělání v oblasti učitelství základních i středních škol a speciální a sociální pedagogiky. Fakulta se zaměřuje na přípravu a výchovu učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy a střední školy. Dále realizuje studium speciální a sociální pedagogiky, rekvalifikační programy, krátkodobé …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

Fakulta zajišťuje vzdělání ve studijních programech bakalářského, magisterského a doktorského stupně ve formě prezenční i kombinované. Poskytuje vzdělávání ve strojírenských oborech a oborech aplikovaných věd. Nabízí studentům různé formy studia na partnerských zahraničních …

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů z oblasti humanitních, mediálních, komunikačních a mezinárodních teritoriálních studií. Fakulta se zaměřuje na mezinárodní vztahy, evropská, enviromentální nebo genderová studia, politologii, sociální antropologii či …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická

Nabízíme výuku akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů v oblasti chemických a potravinářských oborů, které se zaměřují na výchovu absolventů pro potřeby výzkumu, výroby, aplikace či obchodního managementu …

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblasti filozofie, historických věd, humanitních studií, informačních studií a knihovnictví, obecných teorií a dějin umění. Dále se specializujeme na výuku kultury, pedagogiky a učitelství. Provádíme publikační činnost nebo …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinárního lékařství

Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Provoz ústavu patologické morfologie a parazitologie, anatomie, histologie a embryologie, fyziologie a …