Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Fakulta veřejných politik v Opavě

Nabídka studijních oborů v bakalářských a magisterských studijních …

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Nabízíme možnost studovat různé obory na fakultě sociálních studií, fakultě umění či filozofické, lékařské, pedagogické nebo přírodovědecké …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta se řadí k velkým ekonomickým fakultám v České republice. Studenti si mohou vybrat ze široké nabídky bakalářských a navazujících magisterských oborů, některé z nich mají unikátní postavení na ekonomických fakultách v …

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Nabídka studijních programů v oblasti hospodářské politiky a správy, ekonomiky, managementu, systémového inženýrství a informatiky. Možnost studia v rámci celoživotního …

Ostravská univerzita - Fakulta sociálních studií

Cílem fakulty je umožnit zájemcům studium společenskovědních oborů, zejména sociálních věd. Součástí fakulty je katedra sociálních věd a katedra sociální práce či centrum pro podporu …

Ostravská univerzita - Přírodovědecká fakulta

Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářských i magisterských programech zaměřených na přírodovědné obory. Součástí fakulty jsou katedry biologie a ekologie, fyziky, chemie, informatiky a počítačů, fyzické geografie a geoekologie, matematiky či katedra sociální geografie a regionálního …

Ostravská univerzita - Fakulta umění

Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Součástí fakulty jsou katedry dechových nástrojů, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, sólového zpěvu, intermédií, grafiky a kresby, malby, sochařství a …

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Fakulta nabízí studijní programy z oblasti všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických povolání. Součástí fakulty jsou katedry interních oborů, chirurgických oborů, katedra anatomie, histologie a embryologie či katedra biomedicínských oborů, patologické anatomie a soudního lékařství i …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta bezpečnostního inženýrství

Fakulta zabezpečuje vzdělání v oblasti požární ochrany a bezpečnosti průmyslu v bakalářských, magisterských a doktorských programech. Součástí fakulty je katedra požární ochrany, bezpečnosti práce a procesů, ochrany obyvatelstva a bezpečnostních …

Slezská univerzita v Opavě

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko - ekonomického směru poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita nabízí zázemí nejen svým studentům a zaměstnancům, ale nabízí své služby i …

Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta

Fakulta nabízí vzdělání v oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a vychovatelství. Součástí fakulty jsou katedry hudební, výtvarné či tělesné výchovy, technické a pracovní výchovy, katedra matematiky s didaktikou, pedagogiky a andragogiky i katedra sociální pedagogiky a …

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Nabídka studia s humanitně-přírodovědným zaměřením. Součástí magisterského a doktorského studia je zapojení studentů do vědeckovýzkumných a uměleckých aktivit na národní i mezinárodní úrovni. Úspěšným studentům jsou nabízeny možnosti absolvování části studia na zahraničních partnerských …