Firmy

ČZU - Katedra práva Provozně ekonomické fakulty

Katedra zajišťuje výuku …

Vysoká škola umĕleckoprůmyslová v Praze

Provozujeme vysokou školu s bakalářským, magisterským a doktorským studiem na šesti katedrách uměleckého zaměření. Dále pořádáme výstavy ve vlastní galerii a produkujeme knihy v našem nakladatelství. Nabízíme obory architektury, designu, volného a užitého umění, grafiky nebo dějiny …

Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studium sociálních věd v prezenční i kombinované …

Fakulta humanitních studií - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy humanitních oborů v prezenční i kombinované …

1. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Nabízíme studium lékařských oborů v bakalářském, magisterském i doktorském programu v prezenční i kombinované formě. Zajišťujeme cyklus přednášek pro praktické lékaře v rámci celoživotního …

Evangelická teologická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti teologie, sociální práce a filozofie v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Poskytujeme kurzy celoživotního …

České vysoké učení technické v Praze

Provozujeme veřejnou vysokou školu s nabídkou studia na osmi fakultách (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) technického zaměření v bakalářských, magisterských a doktorských …

ČZU - Provozně ekonomická fakulta

Nabízíme studijní obory se zaměřením na oblast ekonomiky, managementu a informatiky. Provoz katedry ekonomických teorií, ekonomiky, humanitních věd, informačního inženýrství, informačních technologií, jazyků, obchodu a financí, psychologie, práva, řízení, statistiky a systémového …

Fakulta podnikohospodářská VŠE

Součástí fakulty je katedra arts managementu, logistiky, managementu, marketingu, mikroekonomie, personalistiky, podnikové ekonomiky, psychologie a sociologie řízení. Organizujeme studium MBA. Mezi významné priority fakulty patří také podpora mezinárodních …

ČZU - Katedra řízení Provozně ekonomické fakulty

Katedra zajišťuje výuku od teoretických základů až po provozní aspekty řízení v zemědělském podniku i v jiných …

Filmová a televizní fakulta

Fakulta zajišťuje výuku na devíti katedrách v oblasti filmového a televizního umění a se zaměřením na zvukovou, animovanou a dokumentární tvorbu a další. Provozuje centrum audiovizuálních …

ČZU - Technická fakulta

Vzdělávání technického zaměření pro průmyslová odvětví. Zájemcům o studium fakulta nabízí v rámci akreditovaných dvoustupňových studijních programů tříleté bakalářské studium a dvouleté navazující magisterské studium. Fakulta má 10 kateder, laboratoře výpočetních aplikací a ústřední vývojové …

Matematicko-fyzikální fakulta - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje studium bakalářského, magisterského i doktorského programu, jehož klíčovými obory jsou fyzika, informatika a matematika v prezenční i kombinované …