Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Fakulta nabízí studijní obory zabývající se informačními systémy. Součástí fakulty je katedra demografie, ekonometrie, ekonomické statistiky, informačního a znalostního inženýrství, informačních technologií, matematiky, statistiky a pravděpodobnosti a systémové …

ČZU - Katedra jazyků Provozně ekonomické fakulty

Katedra zajišťuje výuku studentů získávat informace v cizím jazyce a používat je ke …

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta architektury

Provozujeme fakultu zajišťující výuku architektury a příbuzných oborů. Natáčely se zde filmy Zoufalci a Láska na druhý pohled. Disponujeme ateliéry a pořádáme konference, semináře, přednášky, výstavy a další akce. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium včetně celoživotního …

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme studium v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením v bakalářském i magisterském programu v prezenční i kombinované …

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

Provozujeme fakultu, která se zabývá technickým a technickoekonomickým rozvojem ve stavebnictví. Poskytujeme bakalářské, magisterské i doktorské studium. Nabízíme studijní programy jako je stavební inženýrství, stavitelství, geodézie a kartografie, budovy a prostředí či inteligentní …

Fakulta bezpečnostně právní

Nabídka studia v oboru bezpečnostně právní studia, kriminalistika a forenzní disciplíny, policejní činnosti, policejní management a …

ČZU - Katedra informačního inženýrství Provozně ekonomické fakulty

Katedra se zaměřuje na uplatnění metod zpracování dat a matematického modelování v agropotravinářském …

Fakulta chemické technologie - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v programech chemie, chemické technologie a technologie materiálů. Spolupracuje s univerzitami i vědecko-výzkumnými pracovišti v zahraničí a pořádá vzájemné studijní přednášky či projekty pro pracovníky i …

ČZU - Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování Fakulty životního prostředí

Katedra se zaměřuje na aplikaci geoinformačních technologií v ekologických a environmentálních …

Divadelní fakulta

Fakulta zajišťuje výuku ve všech oborech divadelní tvorby a to jak v oblasti činoherního divadla tak v oblasti divadla alternativního a loutkového. Studium probíhá v bakalářském, magisterském i doktorském …

Fakulta humanitních studií - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy humanitních oborů v prezenční i kombinované …

Univerzita Karlova

Nabízíme studium v prezenční i kombinované formě na 17 fakultách humanitního a přírodovědeckého zaměření. Univerzita dále disponuje 3 vysokoškolskými ústavy a 6 dalšími pracovišti pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost či 5 celouniverzitními účelovými …

Husitská teologická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku bakalářských studijních programů Teologie, Specializace v pedagogice a Sociální práce, magisterských studijních programů Teologie, Učitelství pro střední školy, Sociální práce i Sociální a charitativní práce či doktorského studijního programu …