Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta biomedicínského inženýrství

Provozujeme fakultu s nabídkou studia zaměřeného na teoretické znalosti z matematiky, fyziky, chemie, biologie, anatomie a fyziologie člověka. Poskytujeme bakalářské, magisterské a doktorské studium včetně možnosti studia v zahraničí. Nabízíme obory jako je biomedicínský technik či …

Fakulta bezpečnostně právní

Nabídka studia v oboru bezpečnostně právní studia, kriminalistika a forenzní disciplíny, policejní činnosti, policejní management a …

Husitská teologická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku bakalářských studijních programů Teologie, Specializace v pedagogice a Sociální práce, magisterských studijních programů Teologie, Učitelství pro střední školy, Sociální práce i Sociální a charitativní práce či doktorského studijního programu …

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme studium v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením v bakalářském i magisterském programu v prezenční i kombinované …

Matematicko-fyzikální fakulta - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje studium bakalářského, magisterského i doktorského programu, jehož klíčovými obory jsou fyzika, informatika a matematika v prezenční i kombinované …

Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje studijní programy v oborech biologie, biochemie, chemie, geografie, demografie, geologie či ekologie a ochrana životního prostředí v bakalářském, magisterském i doktorském programu prezenční i kombinovanou …

1. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Nabízíme studium lékařských oborů v bakalářském, magisterském i doktorském programu v prezenční i kombinované formě. Zajišťujeme cyklus přednášek pro praktické lékaře v rámci celoživotního …

Fakulta národohospodářská VŠE

Součástí fakulty je katedra ekonomie, ekonomiky životního prostředí, filosofie, hospodářské a sociální politiky, práva, regionálních studií a institucionální ekonomie. Nabízíme studijní pobyty v zahraničí, stipendia, soutěže, stáže a další. Zaměřujeme se na vědecký …

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE

Fakulta rozvíjí vědecko-výzkumnou činnost v oborech mezinárodní obchod, mezinárodní politika a dalších. Součástí fakulty je katedra cestovního ruchu, mezinárodního obchodu, obchodního podnikání a komerčních komunikací, politologie, podnikového a evropského práva a světové …

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Součástí fakulty je katedra bankovnictví a pojišťovnictví, didaktiky ekonomických předmětů, financí a oceňování podniku, finančního účetnictví a auditingu, měnové teorie a politiky, manažerského účetnictví a veřejných financí. Zaměřujeme se na didaktiku ekonomických předmětů, financí a …

Fakulta informatiky a statistiky VŠE

Fakulta nabízí studijní obory zabývající se informačními systémy. Součástí fakulty je katedra demografie, ekonometrie, ekonomické statistiky, informačního a znalostního inženýrství, informačních technologií, matematiky, statistiky a pravděpodobnosti a systémové …

Fakulta podnikohospodářská VŠE

Součástí fakulty je katedra arts managementu, logistiky, managementu, marketingu, mikroekonomie, personalistiky, podnikové ekonomiky, psychologie a sociologie řízení. Organizujeme studium MBA. Mezi významné priority fakulty patří také podpora mezinárodních …

Vysoká škola umĕleckoprůmyslová v Praze

Provozujeme vysokou školu s bakalářským, magisterským a doktorským studiem na šesti katedrách uměleckého zaměření. Dále pořádáme výstavy ve vlastní galerii a produkujeme knihy v našem nakladatelství. Nabízíme obory architektury, designu, volného a užitého umění, grafiky nebo dějiny …

Pedagogická fakulta - Univerzita Karlova

Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů v bakalářském, magisterském a doktorském studiu či v programech celoživotního …