Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ČZU - Centrum pro výuku chovu koní Humpolec

Provozujeme jízdárnu pro výuku studentů 2. a 3. ročníku bakalářského programu Zootechnika, oboru Chov …

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727Fakulta managementu VŠE

Nabídka studia oborů z oblasti managementu v prezenční a kombinované formě bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu. Součástí fakulty je katedra exaktních metod, managementu a společenských věd. Poskytujeme možnost pořádání přípravných …

Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií

Fakulta se skládá z kateder ošetřovatelství, porodní asistence a zdravotně sociální práce, klinických oborů či informatiky, managementu a …

Vysoké učení technické v Brně - Děkanát Fakulty podnikatelské

Zabezpečení chodu …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská

Fakulta poskytující vzdělání technicko-ekonomického směru v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v prezenční či kombinované formě. Studenti mají možnost získat studijní zkušenosti po celé …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Fakulta nabízí magisterské, bakalářské a doktorské studijní programy se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku, komunikační a řídicí techniku. Orientuje se na spektrum vědeckých oblastí jako je robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika a …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická

Nabízíme výuku akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů v oblasti chemických a potravinářských oborů, které se zaměřují na výchovu absolventů pro potřeby výzkumu, výroby, aplikace či obchodního managementu …

Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování

Fakulta se skládá z kateder chemické technologie a humanitních věd i z ateliérů restaurování nástěnné malby a sgrafita, restaurování kamene, restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, restaurování uměleckých děl na papíře či výtvarné přípravy. Součástí fakulty je centrum pro …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

Fakulta zajišťuje vzdělání ve studijních programech bakalářského, magisterského a doktorského stupně ve formě prezenční i kombinované. Poskytuje vzdělávání ve strojírenských oborech a oborech aplikovaných věd. Nabízí studentům různé formy studia na partnerských zahraničních …


Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studia tělesné výchovy a sportu, sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. Rozvíjíme poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy. Předáváme informace z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném …