Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
567 141 111


Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Studijní program je zaměřen na získání potřebných teoretických, odborných a praktických poznatků z oblasti stavebního inženýrství. Při výuce se zaměřujeme na konstrukční práce, projekční a měřičské práce, provádění staveb, zkoušení kvality a vlastností stavebních děl včetně jejich …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta umění a designu

Nabízíme teoretické a praktické výuky v oblasti umění a designu. Dělíme se na katedru designu, elektronického obrazu, fotografie, dějin a teorie umění, všeobecné průpravy, vizuální komunikace a užitého …

Fakulta multimediálních komunikací

Realizujeme výuku v prezenčním i kombinovaném studiu ve studijních programech Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace a pro studijní program Výtvarná umění, obor Multimedia a design. Nabízíme bakalářské studium, navazující magisterské a doktorské …

Technická univerzita v Liberci - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta zajišťuje výuku studijních programů zaměřených na učitelství pro základní i střední školy a připravuje odborníky v humanitních a přírodovědných oborech. Tradičním úkolem fakulty je příprava učitelů pro první a druhý stupeň základních škol a v některých předmětech i pro školy …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium v oblasti elektrotechniky a informatiky. Součástí fakulty je katedra elektroniky, elektrotechniky, elektroenergetiky, telekomunikační techniky, informatiky, aplikované matematiky, kybernetiky a biomedicínského …

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita poskytuje širokou nabídku studia humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů na šesti fakultách. Velký důraz je kladen na výuku angličtiny a dalších cizích jazyků. Nabídka studijních programů je postupně rozšiřována o předměty vyučované v …

Fakulta technologická

Poskytujeme vysokoškolské vzdělání ve vybraných technologických oborech. Absolventům se otevírá uplatnění od provozních technologů, přes vedoucí a řídící funkce v průmyslu, výzkumu i státní správě až k samostatné podnikatelské nebo vědecké …

Fakulta tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova

Organizujeme všechny formy studia tělesné výchovy. Provozujeme sportoviště a nabízíme vzdělávací kurzy pro veřejnost. Prodáváme skripta a odbornou …