Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
(1)
567 141 111


Technická univerzita v Liberci - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Fakulta zajišťuje výuku studijních programů zaměřených na informatiku a její spojení s technikou či logistickými operacemi. Provoz ústavu informačních technologií a elektroniky, mechatroniky a technické informatiky i nových technologií a aplikované …

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta

Fakulta se skládá z historického ústavu, katedry archeologie, filozofie a společenských věd, politologie, sociologie, pomocných věd historických a archivnictví. Součástí je také centrum jazykové …

Fakulta logistiky a krizového řízení

Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských studijních oborech Logistika a management, Ovládání rizik, Ochrana obyvatelstva, Bezpečnost společnosti či Řízení environmentálních rizik formou prezenčního i kombinovaného …

Fakulta sociálních věd - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studium sociálních věd v prezenční i kombinované …

Fakulta humanitních studií - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy humanitních oborů v prezenční i kombinované …

1. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Nabízíme studium lékařských oborů v bakalářském, magisterském i doktorském programu v prezenční i kombinované formě. Zajišťujeme cyklus přednášek pro praktické lékaře v rámci celoživotního …

Evangelická teologická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti teologie, sociální práce a filozofie v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Poskytujeme kurzy celoživotního …

České vysoké učení technické v Praze

Provozujeme veřejnou vysokou školu s nabídkou studia na osmi fakultách (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) technického zaměření v bakalářských, magisterských a doktorských …

ČZU - Katedra práva Provozně ekonomické fakulty

Katedra zajišťuje výuku …

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Nabízíme možnost studovat různé obory na fakultě sociálních studií, fakultě umění či filozofické, lékařské, pedagogické nebo přírodovědecké …