Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
(1)
567 141 111


ČZU - Provozně ekonomická fakulta

Nabízíme studijní obory se zaměřením na oblast ekonomiky, managementu a informatiky. Provoz katedry ekonomických teorií, ekonomiky, humanitních věd, informačního inženýrství, informačních technologií, jazyků, obchodu a financí, psychologie, práva, řízení, statistiky a systémového …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí

Poskytujeme výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Fakulta se dělí na katedru technických věd, společenských věd, přírodních věd a na katedru informatiky a geoinformatiky. Zaměřujeme se na výzkum oblastí s velkou zátěží na životní …

Univerzita Hradec Králové - Fakulta informatiky a managementu

Fakulta se skládá z katedry aplikované lingvistiky, ekonomie, informačních technologií, informatiky a kvantitativních metod, managementu, rekreologie a cestovního ruchu. Nabízí vzdělání v oblasti aplikované informatiky a systémového …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Pedagogická fakulta

Nabízíme studium na katedře výchovy uměnín, matematiky a ICT, pedagogiky, tělesné výchovy a preprimárního a primárního vzdělávání. Dále se fakulta dělí na katedru výtvarné kultury, anglistiky, psychologie, hudební výchovy a bohemistiky. Zabýváme se také vědecko-výzkumnou …

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

Nabídka studia bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblasti místní správy, práva sociálního zabezpečení a různých právních odvětví. Zajišťujeme kurzy a semináře zaměřené na aktuální právní problematiku a změny právního řádu. Poskytujeme stáže pro studenty v …

Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské programy v oblasti chemie a technologie potravin, biochemie, biotechnologie a mikrobiologie. Zabývá se vědecko-výzkumnou činností v oblastech potravinářské chemie, technologie a …

Právnická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme magisterské studijní programy s důrazem na výchovu k dosažení univerzálního a úplného právnického vzdělání. Poskytujeme možnost doktorského studia či zajištění státní rigorózní …

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studia tělesné výchovy a sportu, sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. Rozvíjíme poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy. Předáváme informace z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Fakulta veterinárního lékařství

Fakulta poskytuje komplexní vzdělání v oblasti diagnostiky, terapie a prevence nakažlivých i nenakažlivých nemocí zvířat a základní znalosti v oblasti hygieny potravin živočišného původu. Provoz ústavu patologické morfologie a parazitologie, anatomie, histologie a embryologie, fyziologie a …