FirmyProvozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727


ČZU - Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Fakulta se zaměřuje na obory zabývající se problematikou rostlinné a živočišné produkce v bakalářských, magisterských i doktorských programech. Absolventi fakulty pracují jako manažeři v oblasti zemědělství, chovu zvířat, v ochraně a využití přírodních zdrojů, včetně využití a zpracování …

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářských, magisterských a doktorských programů v oblasti filozofie, historických věd, humanitních studií, informačních studií a knihovnictví, obecných teorií a dějin umění. Dále se specializujeme na výuku kultury, pedagogiky a učitelství. Provádíme publikační činnost nebo …

Univerzita Palackého v Olomouci - Fakulta zdravotnických věd

Fakulta zajišťuje výuku bakalářského a magisterského studia v oboru všeobecná sestra, porodní asistentka, fyzioterapie a radiologický …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta umění a designu

Nabízíme teoretické a praktické výuky v oblasti umění a designu. Dělíme se na katedru designu, elektronického obrazu, fotografie, dějin a teorie umění, všeobecné průpravy, vizuální komunikace a užitého …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií

Fakulta zajišťuje výchovu odborníků s kvalifikací bakalář (Bc.) v tříletém bakalářském studijním programu Informační technologie, inženýr (Ing.) v dvouletém navazujícím magisterském studijním programu Informační technologie a doktor (Ph.D.) ve studijním programu Výpočetní technika a …

Fakulta chemické technologie - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v programech chemie, chemické technologie a technologie materiálů. Spolupracuje s univerzitami i vědecko-výzkumnými pracovišti v zahraničí a pořádá vzájemné studijní přednášky či projekty pro pracovníky i …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební

Studijní program je zaměřen na získání potřebných teoretických, odborných a praktických poznatků z oblasti stavebního inženýrství. Při výuce se zaměřujeme na konstrukční práce, projekční a měřičské práce, provádění staveb, zkoušení kvality a vlastností stavebních děl včetně jejich …

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studia tělesné výchovy a sportu, sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. Rozvíjíme poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a sportovní výchovy. Předáváme informace z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném …

Lékařská fakulta v Hradci Králové - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje pregraduální i postgraduální studium lékařských oborů v prezenční i kombinované …