Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727


Univerzita Hradec Králové

Univerzita nabízí studium na třech fakultách se zaměřením na pedagogiku, informatiku a management, filozofii či přírodní …

Husitská teologická fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku bakalářských studijních programů Teologie, Specializace v pedagogice a Sociální práce, magisterských studijních programů Teologie, Učitelství pro střední školy, Sociální práce i Sociální a charitativní práce či doktorského studijního programu …

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita poskytuje strukturované vysokoškolské vzdělání v následujících typech studia: bakalářském (3 - 4letém, titul Bc. nebo BcA.), magisterském (1,5 – 2letém, titul Ing., Ing. arch. nebo MgA.) a doktorském (3 - 4letém, titul Ph.D.), a to formou prezenčního nebo kombinovaného …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabízíme studium na 8 fakultách multidisciplinárního zaměření od ekonomického, humanitního, pedagogického, přírodovědného, technického, uměleckého, zdravotnického a životního …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta výrobních technologií a managementu

Zajišťujeme přípravy pro technicko-ekonomické pracovníky. Nabízíme studium na katedře technologií a materiálového inženýrství, strojů a mechaniky, aplikovaných disciplín a na katedře managementu a ekonomiky podniku. Zajišťujeme studium od bakalářského stupně přes magisterský až po doktorský …

3. lékařská fakulta - Univerzita Karlova

Zajišťujeme studium v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením v bakalářském i magisterském programu v prezenční i kombinované …

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta se skládá z katedry anglického jazyka a literatury, antropologie, archeologie, blízkovýchodních studií, filozofie, germanistiky a slavistiky, historických věd, politologie a mezinárodních vztahů, románských jazyků a …

Přírodovědecká fakulta - Univerzita Karlova

Fakulta zajišťuje studijní programy v oborech biologie, biochemie, chemie, geografie, demografie, geologie či ekologie a ochrana životního prostředí v bakalářském, magisterském i doktorském programu prezenční i kombinovanou …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Univerzita nabízí studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii a farmacii vyučované v českém i anglickém …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v oblasti ochrany životního prostředí, řízení jakosti, managementu, materiálovém a procesním inženýrství. Součástí fakulty je katedra analytické chemie a zkoušení materiálu, ochrany životního prostředí v průmyslu, chemie a …

Západočeská univerzita v Plzni

Univerzita nabízí studijní programy na devíti fakultách. Nabídka studia na fakultě aplikovaných věd, designu a umění Ladislava Sutnara, ekonomické, elektrotechnické, filozofické, pedagogické, právnické, strojní a zdravotnických studií. Provozujeme ústav jazykové …