Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Katedra učitelství Husitské teologické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti pedagogické psychologie, psychologie problémového žáka, sociologie, pedagogické praxe a somatologie. Poskytujeme studium v bakalářských i magisterských studijních …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Centrum informačních technologií

Provoz a rozvoj počítačového centra, počítačové sítě, učeben a univerzitního informačního systému. Správa webových …

Grafické dílny Akademie výtvarných umění v Praze

Specializujeme se na zabezpečení výuky základních grafických technologií a poskytování tvůrčího prostoru s materiálovým vybavením. Zaměřujeme se na výstavbu Archivu grafických …

Ústav výživy 3. LF - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oblasti výživy pro studenty bakalářských i magisterských studijních programů. Zabýváme se publikační činností či výzkumnou činností v oblasti diabetu, metabolismu a …

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecké fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku v oborech hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky v bakalářském, magisterském i doktorském studijním programu. Provádíme vědecko-výzkumnou činnost v oblastech hydrogeologie, inženýrské geologie a užité …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra materiálů a technologií pro automobily Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

Fakulta vzdělává v tříletém bakalářském studiu, ve dvouletém navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu v oborech Ekonomiky a řízení průmyslových systémů, Materiálového inženýrství, Metalurgického inženýrství a Procesního …

Katedra andragogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Zaměřujeme se na přípravu odborníků pro pedagogickou činnost ve vzdělávací a výchovné práci s lidskými …

Ústav výpočetní techniky - Univerzita Karlova

Ústav zajišťuje provoz a údržbu informačního systému UK a řízení i rozvoj Pražské akademické počítačové sítě PASNET. Jsme distributory produktů EOSI a ExLibris. Zajišťujeme prodej produktů Apple Macintosh a dalších produktů informační …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut environmentálních technologií

Institut umožňuje talentovaným absolventům magisterského studia další vzdělávání ve studiu doktorandském. Zaměřuje se na konkrétní úkoly, vyplývající ze specifiky regionu, zejména problematiku zpracování a zneškodňování odpadů, řešení starých ekologických …

ČZU - Katedra mikrobiologie, výživy a dietetiky Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra pokrývá široké spektrum předmětů z oblasti mikrobiologie, biotechnologie, pedobiologie, výživy a krmení zvířat, výživy člověka, dietetiky s …

Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku bakalářských a navazujících magisterských oborů Hudební výchova, Sbormistrovství a Hra na nástroj či doktorského oboru Hudební teorie a pedagogika. Zabýváme se publikační a vědeckou …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav lékařské genetiky Lékařské fakulty

Ústav zajišťuje vysoce specializovanou péči o rodiny a jedince s výskytem nebo rizikem výskytu vrozených vývojových vad, dědičných onemocnění a onemocnění s genetickou …

Technická univerzita v Liberci - Katedra fyziky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické

Katedra zajišťuje výuku v oblasti fyziky, přírodovědného inženýrství, fyziky kondenzovaného stavu, technické akustiky a v dalších fyzikálních …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra společenských věd

Katedra poskytuje studentům základní informace z oblasti humanitních věd a práva, které souvisí s výkonem profese inženýra. Zajišťuje výuku předmětů v oborech filozofie, historie, politologie, právo, psychologie a …