Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Vysoké učení technické v Brně - Ústav kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební

Ústav zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech Stavební inženýrství, resp. Stavitelství, a to jak v základních předmětech oboru, tak i v příslušných předmětech specializace, ateliérech a bakalářských, diplomových a doktorských …

Katedra sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Katedra nabízí studium sociologie, genderových studií a sociální antropologie. Výuku zaměřuje na výrazné sociální problémy dnešního světa. Rozvíjíme metodologické vzdělání a specializujeme se na podporu analytických …

Vysoké učení technické v Brně - Ústav informačních systémů Fakulty informačních technologií

Ústav zajišťuje výuku předmětů magisterského oboru Informační systémy, který zahrnuje oblasti programování, formálních jazyků a překladačů, databázových a informačních systémů, počítačových sítí či internetových aplikací. Kromě toho nabízí také předměty v doktorském programu Informační …

Ústav marketingových komunikací Fakulty multimediálních komunikací

Výuka je zaměřena na marketingovou komunikaci, na přípravu a tvorbu propagačních prostředků a na základní žurnalistické …

Technická univerzita v Liberci - Katedra fyziky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické

Katedra zajišťuje výuku v oblasti fyziky, přírodovědného inženýrství, fyziky kondenzovaného stavu, technické akustiky a v dalších fyzikálních …

Vysoké učení technické v Brně - Katedra teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění

Katedra zajišťuje výuku v oblasti teorií a dějin …

České vysoké učení technické v Praze - Ústav nosných konstrukcí Fakulty architektury

Provozujeme ústav zajišťující výuku předmětů statika, matematika, deskriptivní geometrie a nosné konstrukce a konzultace v komplexních ateliérech. Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy. Zabýváme se vědecko-výzkumnou činností zaměřenou na diferenciální …

Ústav chemie Fakulty technologické

Pracovníci ústavu zabezpečují výuku v oblasti obecné, anorganické, organické a technické chemie pro všechny obory bakalářského studia na Fakultě technologické. Výuku v magisterském studiu zabezpečuje v oboru Chemie potravin a bioaktivních …

Ústav výpočetní techniky - Univerzita Karlova

Ústav zajišťuje provoz a údržbu informačního systému UK a řízení i rozvoj Pražské akademické počítačové sítě PASNET. Jsme distributory produktů EOSI a ExLibris. Zajišťujeme prodej produktů Apple Macintosh a dalších produktů informační …

Katedra anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu - Univerzita Karlova

Katedra zajišťuje výuku v základních kurzech pro všechny formy studia na FTVS UK. Výzkumná činnost je zaměřena převážně na pohybový aparát člověka a řízení jeho pohybu. Jsme školícím pracovištěm postgraduálního doktorandského studia biomechaniky. Podílíme se na výuce specialistů v …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra biologie Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku v oblasti přírodopisu pro druhý stupeň základní školy v různých …

Vysoké učení technické v Brně - Ústav chemie potravin a biotechnologií Fakulty chemické

Ústav se podílí na výuce předmětů v bakalářském programu Chemie a technologie potravin. V rámci tohoto programu nabízí studijní obor Biotechnologie a Potravinářská chemie. Studenti mají možnost pokračování v navazujícím magisterském studijním programu. Ústav zajišťuje i doktorský studijní …

České vysoké učení technické v Praze - Ústav fyziky Fakulty strojní

Provozujeme ústav zajišťující výuku v oblasti fyziky. Poskytujeme možnost kombinovaného studia. Pořádáme přednášky a seminární …

Katedra tělesné výchovy AMU

Katedra nabízí pohybové aktivity a sportovní kurzy. Zaměřuje se na pohybovou znalost, profesní tělesnou zdatnost a návyky, jak si vše …