Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ČZU - Katedra kvality zemědělských produktů Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Katedra se zaměřuje na kvalitu jak živočišných, tak rostlinných zemědělských produktů s ohledem na požadavky zakotvené ve společné zemědělské politice a evropské legislativě. Vyučuje studenty bakalářských, magisterských a doktorandských studijních …

Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Ústav zajišťuje studium češtiny určené pro budoucí středoškolské učitele a zájemce o činnost v nejrůznějších osvětových a vědeckých institucích či ve sdělovacích prostředcích. Výuka se specializuje na dějiny a teorii české literatury, dětskou literaturu nebo didaktiku českého jazyka a …

Ústav ošetřovatelství Fakulty zdravotnictnických věd

Ústav zajišťuje výuku v oblasti teorie a praxe ošetřovatelství a všeobecná sestra. Všechny programy probíhají v prezenční a kombinované formě, stejně jako i ve formě celoživotního …

Katedra andragogiky Univerzity Jana Amose Komenského Praha

Zaměřujeme se na přípravu odborníků pro pedagogickou činnost ve vzdělávací a výchovné práci s lidskými …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut environmentálních technologií

Institut umožňuje talentovaným absolventům magisterského studia další vzdělávání ve studiu doktorandském. Zaměřuje se na konkrétní úkoly, vyplývající ze specifiky regionu, zejména problematiku zpracování a zneškodňování odpadů, řešení starých ekologických …

Vysoké učení technické v Brně - Ústav informačních systémů Fakulty informačních technologií

Ústav zajišťuje výuku předmětů magisterského oboru Informační systémy, který zahrnuje oblasti programování, formálních jazyků a překladačů, databázových a informačních systémů, počítačových sítí či internetových aplikací. Kromě toho nabízí také předměty v doktorském programu Informační …

Ústav celoživotního vzdělávání

Nabídka vzdělávacích aktivit v oblasti celoživotního vzdělávání, tedy mimo rámec prezenčního vzdělávání nabízeného univerzitou. Poskytujeme kurzy pro veřejnost a firmy, zaměstnance, dále kurzy kvalifikačního vzdělávání, univerzity třetího věku a elektronického …

Ústav organické technologie Fakulty chemické technologie

Ústav zajišťuje výuku v oblasti organické technologie. Nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy. Zabývá se základy farmakologie, výzkumem a vývojem léčiv i jištěním kvality technologických procesů či návrhem a optimalizací průmyslových …

Vysoké učení technické v Brně - Ústav technologie stavebních hmot a dílců Fakulty stavební

Ústav zajišťuje výuku profilačních předmětů oboru M - stavebně materiálového inženýrství. Absolventi disponují všemi patřičnými znalostmi profilujícími stavebního inženýra. Získávají přehled o stavebních konstrukcích, o klasických i nejnovějších stavebních materiálech a jejich …

Katedra pedagogiky sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity

Katedra zajišťuje výuku předmětů společného základu a pedagogicko-psychologických disciplín pro učitelské vzdělávání, pedagogiku sportu, didaktiku tělesné výchovy a pedagogickou praxi. Studium rozvíjí interdisciplinární komunikaci mezi vědami o výchov, pohybu a …

Fingerlandův ústav patologie Lékařské fakulty v Hradci Králové - Univerzita Karlova

Zajišťujeme výuku patologické anatomie pro studenty oborů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a Fyzioterapie v bakalářském i magisterském studijním programu. Poskytujeme postgraduální …

Ostravská univerzita - Katedra germanistiky Filozofické fakulty

Katedra zajišťuje výuku německého jazyka a dějin, kultury a literatury německy mluvících zemí. Nabízíme možnost studovat bakalářský obor Němčina ve sféře podnikání i magisterské obory Německý jazyk a literatura, Němčina pro překladatelskou praxi či doktorský studijní program Německý …

Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

Zajišťujeme poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, získáváme a zprostředkováváme informace o životním prostředí. Podílíme se na univerzitní výuce přednáškami, vedením diplomových prací a doktorských …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Ústav farmakologie a farmacie Fakulty veterinárního lékařství

Ústav zajišťuje výuku oboru Farmakologie a farmacie v magisterském studijním programu v rámci základního sylabu výuky pro II. a III. ročník FVL a FVHE. Výuka probíhá v zimním a letním semestru, je zakončena …