Firmy

Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
567 141 111

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727


NEWTON College - vysoká škola managementu a psychologie

Vysoká škola se zaměřením na moderní výuku managementu, psychologie a ekonomie. Nejlépe hodnocená soukromá VŠ v ČR roku 2012 – 2014. Studium je úzce propojeno s praxí, proto nečekejte žádné “bezduché biflování" faktů a …

Panevropská vysoká škola

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oborech Právo (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.)na základě slovenské akreditace. Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční …

Rašínova vysoká škola, s.r.o.

Jsme soukromá vysoká škola s akreditovanými ekonomicko-právními programy MŠMT Ekonomika a insolvence. Nabízíme bakalářský obor Krizový management a Řízení sociálních služeb. Možnost celoživotního …

Vysoká škola podnikání a práva

Nenutíme studenty papouškovat, učíme je myslet a rozvíjet vlastní potenciál. Pro studenty máme unikátní kombinaci oborů Podnikání, Právo, Aplikovaná informatika, Cestovní ruch. Pokrýváme vzdělání od Bc., Ing. až po Mgr. V rámci vzdělávací skupiny Akademické aliance také …

BIBS – vysoká škola

Nabízíme bakalářské a magisterské programy, manažerské studium MBA a DBA. Soukromá vysoká škola poskytuje ucelené portfolio ekonomicko manažerských a právnicky orientovaných studijních …

AKADEMIE STING

Vyučujeme bakalářské i magisterské obory v prezenční i kombinované formě. Nabízíme úzké propojení s praxí, prospěchová stipendia do výše školného, flexibilní studium, materiály v ceně, mobility ERASMUS+ a další výhody. Získali jsme ocenění Nejlepší soukromá vysoká škola v České …

Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o.

Nabízíme vzdělání v bakalářském stupni studia ve studijním programu Nemovitý majetek s obory Realitní makléř a Oceňování nemovitostí. Provádíme kurzy ke zkouškám insolvenčního správce a mediátora. Dále vyučujeme angličtinu. Zaměřujeme se také na stavební …

Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství

Fakulta zajišťuje vzdělání ve studijních programech bakalářského, magisterského a doktorského stupně ve formě prezenční i kombinované. Poskytuje vzdělávání ve strojírenských oborech a oborech aplikovaných věd. Nabízí studentům různé formy studia na partnerských zahraničních …

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Nabídka vzdělání v oblasti ekonomiky a ekonomických teorií, managementu, hospodářské politiky a správy. Studium se specializuje na systémové inženýrství, informatiku, účetnictví, finance i bankovnictví. Organizujeme vědecké konference, odborné akce a semináře. Zapojujeme se do zahraniční …

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Farmaceutická fakulta

Fakulta nabízí vzdělání zaměřené na farmacii. Provoz ústavu aplikované farmacie, humánní farmakologie a toxikologie, chemických a přírodních léčiv, technologie léků, tělesné výchovy a sportu, cizích jazyků a dějin veterinárního …

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita poskytuje strukturované vysokoškolské vzdělání v následujících typech studia: bakalářském (3 - 4letém, titul Bc. nebo BcA.), magisterském (1,5 – 2letém, titul Ing., Ing. arch. nebo MgA.) a doktorském (3 - 4letém, titul Ph.D.), a to formou prezenčního nebo kombinovaného …