Firmy
Řazení výsledků: výchozí |Panevropská vysoká škola

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oborech Právo (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.) na základě slovenské akreditace. Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra společenských věd

Katedra poskytuje studentům základní informace z oblasti humanitních věd a práva, které souvisí s výkonem profese inženýra. Zajišťuje výuku předmětů v oborech filozofie, historie, politologie, právo, psychologie a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty strojní

Katedra zajišťuje výuku v kurzech matematiky, deskriptivní geometrie, numerických metod, pravděpodobnosti, statistiky, výpočetní techniky a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra učitelství odborných předmětů

Katedra zajišťuje souběžné studium pedagogiky, psychologie a …

Ostravská univerzita - Katedra grafiky a kresby Fakulty umění

Katedra zajišťuje výuku technologií všech tiskových procesů s ohledem na tvořivé úsilí, technickou zručnost a talent. Nabízíme možnost studovat bakalářské i navazující magisterské studijní obory Grafika a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra financí Ekonomické fakulty

Katedra poskytuje studentům znalosti problematiky finančního řízení firem včetně působení daňové soustavy a peněžního i kapitálového trhu na podnik. Nabízí lektorskou činnost v odborných seminářích. Organizuje vzdělávací kurzy v rámci distančního a celoživotního …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko - ekonomického směru poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita nabízí zázemí nejen svým studentům a zaměstnancům, ale nabízí své služby i …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra tělesné výchovy a sportu je celoškolskou katedrou, která zajišťuje výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase, spolupracuje a zajišťuje vrcholovou a výkonnostní …

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství

V oborovém studiu získá posluchač znalosti z matematicko-fyzikální analýzy metalurgických procesů, teorie a prostředků měření a automatického řízení, metod identifikace, simulace a optimalizace technologických procesů a osvojí si práci s výpočetní …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské i doktorské studium v oblasti elektrotechniky a informatiky. Součástí fakulty je katedra elektroniky, elektrotechniky, elektroenergetiky, telekomunikační techniky, informatiky, aplikované matematiky, kybernetiky a biomedicínského …

Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty

Poskytujeme tříleté kombinované bakalářské a následné dvouleté kombinované magisterské studium základních oblastí výtvarné, dokumentární, reportážní a užité fotografie i historie, teorie a kritiky fotografie, doplněné o studium dějin výtvarného umění, grafické úpravy a …