FirmyPanevropská vysoká škola

Prestižní soukromá vysoká škola, která v ČR nabízí úplné vysokoškolské vzdělání v oborech Právo (Bc., Mgr., JUDr., Ph.D.) a Ekonomie (Ing.) na základě slovenské akreditace. Výuku zajišťují renomovaní domácí a zahraniční …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut environmentálních technologií

Institut umožňuje talentovaným absolventům magisterského studia další vzdělávání ve studiu doktorandském. Zaměřuje se na konkrétní úkoly, vyplývající ze specifiky regionu, zejména problematiku zpracování a zneškodňování odpadů, řešení starých ekologických …

Ostravská univerzita - Filozofická fakulta

Fakulta zajišťuje výuku v oblasti filozofie, sociální politiky a sociální práce, historických věd, filologie, obecné teorie a dějin umění a kultury. Součástí fakulty jsou katedry filozofie, germanistiky, historie, psychologie, sociologie, českého jazyka či katedra romanistiky a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra učitelství odborných předmětů

Katedra zajišťuje souběžné studium pedagogiky, psychologie a …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Hornicko-geologická fakulta

Fakulta nabízí studium v oblasti životního prostředí, geologie, geodézie, hornického inženýrství nebo aplikované fyziky. Součástí fakulty je institut fyziky, geologického inženýrství, geoinformatiky, environmentálního inženýrství, ekonomiky a systémů řízení, geodézie a důlního …

Ostravská univerzita - Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty

Katedra zajišťuje výuku tělesné výchovy, rekreologie, pedagogiky volného času a učitelství tělesné výchovy pro druhý stupeň základních škol. Nabízíme možnost studovat bakalářský studijní program Tělesná výchova se zaměřením na …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Katedra jazyků

Katedra zajišťuje výuku šesti jazyků pro studenty fakult a univerzitních studijních programů dle studijních programů bakalářských, magisterských a doktorských. Nabídka prezenčního, kombinovaného i celoživotního vzdělávání. Zaměření na anglický, německý, ruský, francouzský, španělský a český …

Slezská univerzita v Opavě

Nabídka studia na třech fakultách přírodovědeckého a ekonomického …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko - ekonomického směru poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a ve dvou univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Univerzita nabízí zázemí nejen svým studentům a zaměstnancům, ale nabízí své služby i …

Ústav informačních technologií Obchodně podnikatelské fakulty

Ústav zajišťuje využití informačních technologií jak v procesu výuky, tak i při provozu studijních, ekonomickosprávních a administrativních agend. Spravuje počítačovou síť fakulty. Provozuje komplexní informační systém fakulty. Podílí se na výuce informatických …

Ostravská univerzita - Lékařská fakulta

Fakulta nabízí studijní programy z oblasti všeobecného lékařství a nelékařských zdravotnických povolání. Součástí fakulty jsou katedry interních oborů, chirurgických oborů, katedra anatomie, histologie a embryologie či katedra biomedicínských oborů, patologické anatomie a soudního lékařství i …