Firmy

MVŠO

Soukromá vysoká škola neziskového charakteru. Prakticky a projektově zaměřená výuka probíhá v moderně vybavených prostorách. V bakalářském stupni nabízíme studijní program Ekonomika a management v oboru Podniková ekonomika a …

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

Soukromá vysoká škola s akreditovaným bakalářským programem nabízí studium v prezenční i kombinované formě v oborech dopravní logistika, logistika služeb, informační management a logistika cestovního ruchu a navazujícím magisterským oborem …

Univerzita Palackého v Olomouci - Právnická fakulta

Zajišťujeme akreditovaný bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program v oboru právo. Disponujeme čtyřmi akreditovanými studijními programy, kterými jsou právo a právní věda, právní specializace, evropská studia a teoretické právní …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty

Katedra se zabývá vzdělávací, výzkumnou a vývojovou činností v informatických oborech. Garantuje bakalářské a magisterské studijní programy v oblasti výpočetní …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty

Ústav zajišťuje výuku v oblasti histologie a embryologie se zaměřením na studium vývoje, mikroskopické struktury a ultrastruktury buněk, tkání a orgánů …

Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty

Centrum se zabývá historií, kulturním přínosem, aktuálním vývojem a fungováním společnosti Židů na našem území. Centrum judaistických studií navazuje na vědeckou tradici, která byla v českých zemích přerušena druhou světovou válkou a obdobím komunismu na více než půl …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd

Fakulta zajišťuje výuku studia v oboru společenských a humanitních …

Univerzita Palackého v Olomouci - Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty

Provoz ústavu molekulární a translační …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra technické a informační výchovy Fakulty pedagogické

Katedra zajišťuje výuku v oblasti učitelství technické a informační výchovy pro druhý stupeň základních …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra filozofie a patrologie Cyrilometodějské teologické fakulty

Katedra zajišťuje kromě výuky filosofických disciplín a patrologie také výuku moderních …

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury

Katedra zajišťuje výuku aplikovaných pohybových aktivit všech věkových kategorií, intenzity postižení a různých druhů sportů. Vytváříme prostor pro osoby s postižením, a to v souladu s jejich zájmy a …