Firmy

Univerzita Pardubice - Fakulta restaurování

Fakulta se skládá z kateder chemické technologie a humanitních věd i z ateliérů restaurování nástěnné malby a sgrafita, restaurování kamene, restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů, restaurování uměleckých děl na papíře či výtvarné přípravy. Součástí fakulty je centrum pro …

Univerzita Pardubice - Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek při Fakultě chemicko-technologické

Ústav je centrem výzkumu a výuky makromolekulární chemie a technologie makromolekulárních látek, technologie chemických vláken a textilní chemie. Podílí se na výuce v bakalářských a navazujících magisterských a doktorských studijních …

Univerzita Pardubice - Ústav pro analýzu dopravních nehod Dopravní fakulty Jana Pernera

Ústav zajišťuje znalecké, výchovně-vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti v oblasti analýzy dopravních nehod a zpracovávání nových postupů a metod pro využití ve znalecké praxi. Ústav se zabývá obory dopravy, strojírenství a ekonomiky. Pořádá odborné kurzy, semináře a …

Univerzita Pardubice - Fakulta zdravotnických studií

Fakulta se skládá z kateder ošetřovatelství, porodní asistence a zdravotně sociální práce, klinických oborů či informatiky, managementu a …

Univerzita Pardubice - Fakulta elektrotechniky a informatiky

Součástí fakulty jsou katedry elektrotechniky, informačních technologií, matematiky a fyziky, řízení procesů či softwarových technologií. Fakulta pořádá vědeckovýzkumné projekty, odborné konference i semináře a vydává odborné …

Univerzita Pardubice

Nabídka studia na dvou vysokoškolských ústavech a sedmi fakultách filozofického, humanitního, dopravního, ekonomického, chemickotechnologického, elektrotechnického a restaurátorského …

Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správní

Fakulta se skládá z ústavů ekonomických věd, podnikové ekonomiky a managementu, matematiky a kvantitativních metod, systémového inženýrství a informatiky, správních a sociálních věd či regionálních a bezpečnostních věd. Součástí fakulty je informační centrum a institut rozvoje evropských …

Univerzita Pardubice - Fakulta filozofická

Fakulta se skládá z kateder anglistiky a amerikanistiky, cizích jazyků, filosofie, literární kultury a slavistiky, religionistiky, sociálních věd či věd o výchově. Součástí fakulty je ústav historických …


Vysoká škola polytechnická Jihlava

 – Naplánovat trasu
Veřejná vysoká škola nabízí bakalářské a magisterské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření. Součástí studia je také dlouhodobá praxe. Škola dále vydává dva časopisy, každoročně organizuje odborné konference a spolupracuje s tuzemskými i zahraničními vysokými …
(1)
567 141 111

Provozně ekonomická fakulta - Mendelova univerzita v Brně

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v českém jazyce i AJ. Oblast zájmu: ekonomika, management, marketing, cestovní ruch, finance, bankovnictví, informatika, webové technologie, mobilní aplikace, automatizace, kybernetika, počítačové …
545 132 727