FirmyMetropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Vysoká škola nabízí Bc., Mgr., PhDr. a Ph.D studium. Prezenční i kombinovaná forma studia v oborech Mezinárodní vztahy a evropská studia, Mezinárodní obchod, Veřejná správa, Průmyslové vlastnictví, Humanitní studia, Politologie, Mediální studia. Studium v AJ. Studijní pobyty v …

Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Provozujeme soukromou vysokou školu. Nabízíme prezenční i kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia s programy ekonomika a management, hospodářská politika a správa a právní …

Vysoká škola ekonomická v Praze

Nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studium v češtině a angličtině v ekonomických, finančních a manažerských oborech, dva MBA programy a řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Škola má několik mezinárodních akreditací, nabízí semestrální pobyty na zahraničních partnerských …

Policejní akademie České republiky v Praze

Nabídka bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu zaměřeného na bezpečnostně právní studia a bezpečnostní …

CEVRO Institut, z.ú.

VŠ s praktickými Bc. Mgr. MBA, MPA a LL.M. programy – právo, ekonomie, politologie a mezinárodní vztahy či bezpečnostní studia. Učitelé – špičky ve svých oborech – uznávaní akademici i lidé z praxe (advokáti, soudci, diplomaté). Studium v zahraničí a pracovní stáže v českých i zahraničních …

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.

Jsme soukromá vysoká škola neuniverzitního typu. Svým studentům nabízí vzdělání v oblasti cestovního ruchu, v letecké dopravě a také v …

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.

Škola nabízí bakalářské studium jednooborové psychologie, bakalářské a magisterské studium sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii, studium zdravotně sociální práce, celoživotní vzdělávání v psychoterapii, semináře, výcviky. K dispozici je …