Firmy


Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Provozujeme soukromou vysokou školu. Nabízíme prezenční i kombinovanou formu bakalářského i navazujícího magisterského studia s programy ekonomika a management, hospodářská politika a správa a právní …

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Provozujeme vysokou školu s nabídkou bakalářského studijního programu Právní specializace se vyučuje v oborech Právo v podnikání, Sociálně právní činnost, Veřejná správa a Soudní a notářská administrativní …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Pedagogická fakulta

Nabízíme studium na katedře výchovy uměnín, matematiky a ICT, pedagogiky, tělesné výchovy a preprimárního a primárního vzdělávání. Dále se fakulta dělí na katedru výtvarné kultury, anglistiky, psychologie, hudební výchovy a bohemistiky. Zabýváme se také vědecko-výzkumnou …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta životního prostředí

Poskytujeme výzkum a vzdělávání v oblasti ekologie a životního prostředí. Fakulta se dělí na katedru technických věd, společenských věd, přírodních věd a na katedru informatiky a geoinformatiky. Zaměřujeme se na výzkum oblastí s velkou zátěží na životní …

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Institut kombinovaného studia Most Hornicko-geologické fakulty

Nabídka studia v oblasti hornického inženýrství, ekonomiky, řízení v nerostném surovinovém průmyslu, zneškodňování odpadů, informačního systémového managementu, komerčního inženýrství a environmentálním …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta sociálně ekonomická

Zajišťujeme studium na katedře cizích jazyků, dále na ekonomické katedře, na katedře ekonomiky podniku, financí a účetnictví a na katedře informačních technologií. Nabízíme studium oboru matematika a statistika, právo a politologie, regionální a lokální rozvoj, sociální práce a obchod a …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Přírodovědecká fakulta

Nabízíme výuku a rozvoj poznání v přírodovědných bakalářských i navazujících magisterských studijních oborech. Dělíme se na katedru matematiky, informatiky, chemie, geografie, fyziky a …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Nabízíme studium na 8 fakultách multidisciplinárního zaměření od ekonomického, humanitního, pedagogického, přírodovědného, technického, uměleckého, zdravotnického a životního …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta výrobních technologií a managementu

Zajišťujeme přípravy pro technicko-ekonomické pracovníky. Nabízíme studium na katedře technologií a materiálového inženýrství, strojů a mechaniky, aplikovaných disciplín a na katedře managementu a ekonomiky podniku. Zajišťujeme studium od bakalářského stupně přes magisterský až po doktorský …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta umění a designu

Nabízíme teoretické a praktické výuky v oblasti umění a designu. Dělíme se na katedru designu, elektronického obrazu, fotografie, dějin a teorie umění, všeobecné průpravy, vizuální komunikace a užitého …

České vysoké učení technické v Praze - Katedra softwarového inženýrství Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské - Děčín

Provozujeme katedru zajišťující výuku v oblasti využití informačních technologií. Nabízíme bakalářské a magisterské studium oboru aplikace softwarového inženýrství. Vyučujeme disiplíny od základního programování po programování moderními jazyky JAVA nebo …

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně - Fakulta zdravotnických studií

Nabízíme vzdělání v oblasti zdravotnických studií se zaměřením na fyzioterapii, ergoterapii, porodní asistenci a ošetřovatelství. Zajišťujeme možnost prezenčního, kombinovaného studia a celoživotního …