Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

FARMEKO - Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední odborná škola, s.r.o.

Soukromá vyšší odborná škola nabízí tříleté studium oboru diplomovaný farmaceutický asistent s možností dálkového studia. Nabízíme rekvalifikační kurz Kosmetické …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kolín

Státní vyšší odborná škola zajišťuje výuku tříletého oboru diplomovaný farmaceutický asistent. Absolventi mají možnost studovat na vysokých …

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč

Státní vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů diplomovaná všeobecná sestra, účetnictví a finanční hospodaření. Studentům zajišťuje odbornou …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova

Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný farmaceutický asistent, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotní laborant a oční …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova

Vyšší odborná škola zajišťující výuku tříletých oborů diplomovaná dentální hygienistka, diplomovaný farmaceutický asistent, nutriční terapeut, zubní technik, zdravotní laborant a oční …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Mladá Boleslav

Státní vyšší odborná škola zdravotnická zajišťuje tříleté denní studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Zahrnuje teoretické vědomosti z věd, o které se opírá všeobecné ošetřovatelství jako jsou anatomie, fyziologie, patologie, mikrobiologie. K dispozici je školní …

Soukromá vyšší odborná škola zdravotnická pro dentální hygienistky, s.r.o.

Soukromá vyšší odborná škola zajišťuje tříleté studium oboru diplomovaná dentální hygienistka s možností 3,5-letého dálkového studia celkově pro 220 studentů. Spolupracujeme se společnostmi Profimed, Philips Sonicare. Studentům je umožněna praktická výuka v našem centru dentální …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín

Zajišťujeme denní pomaturitní 3leté studium oboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaný zdravotnický záchranář. Ubytování na DM v blízkosti školy, kapacita 132 lůžek. Poskytujeme celoživotní vzdělávání v akreditovaných certifikovaných kurzech pro nelékařské zdravotníky, pedagogy, …

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

Provozujeme vyšší odbornou zdravotnickou školu s nabídkou výuky oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Pořádáme exkurze a výlety. Pořádáme maturitní plesy či vědomostní …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava

Státní vyšší odborná škola pro 600 studentů zajišťující výuku tříletých oborů diplomovaný zubní technik, farmaceutický asistent, nutriční terapeut a diplomovaná všeobecná sestra. Nabídka dálkového a kombinovaného …

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnická škola Kladno

Vyšší odborná škola zajišťuje vzdělání v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Absolventi jsou připraveni vykonávat profesi zdravotnického pracovníka v různých státních i nestátních organizacích činných v oblasti zdravotnické a sociální …


Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

Vyšší odborná škola zdravotnická zajišťuje výuku tříletých oborů diplomovaný zdravotní laborant, nutriční terapeut, farmaceutický asistent, všeobecná sestra, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář a sociální práce. Organizace pohybových aktivit a sportovních kroužků při …